Chính sách & cuộc sống

Tập trung nguồn lực đảm bảo yêu cầu và tiến độ các đồ án quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Tập trung nguồn lực đảm bảo yêu cầu và tiến độ các đồ án quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Tuấn Đông Tuấn Đông - 20:17, 03/02/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lưu ý, đối với những nội dung còn nhiều băn khoăn trong các đồ án quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa, phải có nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tính khả thi và phù hợp với các quy hoạch liên quan.

Chiều 3/2, tại trụ sở Bộ Xây dựng, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa về kế hoạch tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Dự buổi làm việc có Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị; Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn và đại diện diện lãnh đạo các cục, vụ liên quan. Về phía tỉnh Khánh Hòa có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan…  

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh đã thông tin về kế hoạch tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hoà 2023 và một số nội dung quan trọng liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

Theo đó, dự kiến Hội nghị sẽ thực hiện công bố các quy hoạch bao gồm: Quy hoạch tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn 2050 và Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Hội nghị cũng sẽ giới thiệu và xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án trọng điếm của tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Báo cáo tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã thông tin về tiến độ hoàn thiện các đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn 2050; Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040. Riêng đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045, hiện còn gặp nhiều khó khăn trong công tác triển khai.  

Cụ thể, theo đồ án, Cam Lâm được định hướng phát triển thành đô thị sân bay hiện đại, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện tư vấn đề xuất 3 phương án quy hoạch, tuy nhiên cần nghiên cứu thêm và lấy ý kiến các Bộ, ngành và các chuyên gia.

Đối với các đồ án này, đại diện Vụ Quy hoạch Kiến trúc có một số lưu ý: Đối với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn 2050, tỉnh tiếp thu các góp ý để có thể sớm tổ chức Hội đồng thẩm định. Đối với Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040, Bộ còn băn khoăn về tuyến đường đi qua đô thị vốn hình thành năm 2017, là một vấn đề phức tạp đối với công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kiểm soát áp dụng đối với thành phố Nha Trang hiện còn chung chung, cần có những nghiên cứu sâu hơn về các yêu cầu, các chỉ tiêu quản lý.

Riêng đối với đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045: Bộ lưu ý địa phương, khi giải trình cần thực hiện lồng ghép các ý kiến từ quy hoạch tỉnh, cũng như cập nhật nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác quy hoạch và phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, Cam Lâm có tính chất là đô thị sân bay, toàn cầu và quốc tế, rất nhiều mục tiêu được đặt ra nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể. Do đó, tỉnh cần cân nhắc vai trò đô thị Cam Lâm đối với cả nước và vùng; đồng thời thực hiện rà soát các quy hoạch liên quan cũng như các căn cứ chính trị. Xem xét lại dự báo về dân số, đất đai; chỉ tiêu đất dân dụng chưa phù hợp với quy chuẩn. Ngoài ra, phương án tổ chức không gian, vấn đề hiện trạng hạ tầng… phải có giải pháp phù hợp. Đối với chỉ tiêu sử dụng đất cần xem xét lộ trình chuyển dịch, cân đối nguồn lực.  

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Bộ Xây dựng lập tổ công tác hỗ trợ Khánh Hòa trong công tác hoàn thiện các đồ án quy hoạch.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung triển khai hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến công tác lập quy hoạch, làm cơ sở để đẩy nhanh việc xúc tiến đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng một số Đề án nhằm hiện thực hoá các mục tiêu theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên là rất khó khăn và sẽ là một thách thức vô cùng lớn, nhất là trong điều kiện nguồn lực còn nhiều hạn chế. Vì vậy, tỉnh rất mong sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Lãnh đạo tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng lập tổ công tác hỗ trợ Khánh Hòa trong công tác hoàn thiện các đồ án quy hoạch.   

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày một số nội dung còn nhiều ý kiến băn khoăn trong đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã dành nhiều sự quan tâm đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, công tác phối hợp của tỉnh Khánh Hòa và Bộ Xây dựng đã đạt được nhiều hiệu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, các ý kiến tại buổi làm việc đã làm rõ hơn các nội dung đối với các đồ án quy hoạch. Đối với đồ án Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040, để đảm bảo tiến độ, tỉnh cần phối hợp Bộ Xây dựng thúc đẩy quá trình lấy ý kiến các Bộ, ngành; tiếp thu ngay khi nhận được từng ý kiến và hoàn thiện đồ án để Hội đồng có thể họp thẩm định được cuối tháng 2, đầu tháng 3.  

Đối với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn 2050, cũng cần thực hiện tiếp thu giải trình sớm để có thể họp Hội đồng thẩm định vào giữa tháng 2.

Riêng với đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, đây là một đồ án mới và phức tạp, do đó cần tính toán cách làm hiệu quả, đổi mới và thực hiện công tác phối hợp tốt hơn; bên cạnh đó cần bám sát Nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các căn cứ khác… Việc hoàn thiện đồ án cũng cần tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn; quan tâm nghiên cứu, có cơ sở khoa học để đảm bảo tính khả thi; khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế tự nhiên, xã hội của địa phương…

Bộ trưởng lưu ý, đối với các nội dung còn nhiều băn khoăn, phải có nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tính khả thi, xem có phù hợp với các quy hoạch hay không; thực hiện việc đánh giá tác động xã hội đối với công tác di dân, phải đảm bảo sự đồng thuận cao; đánh giá toàn diện các vấn đề về hạ tầng; các chỉ tiêu sử dụng đất, quy mô dân số cần làm rõ hơn để có sức thuyết phục hơn; đa dạng hoá nguồn lực để tăng tính khả thi của đồ án.

Bộ trưởng thống nhất việc lập nhóm hỗ trợ, mang tính liên ngành, tập trung cho đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn cần hết sức trách nhiệm, cùng Bộ Xây dựng hỗ trợ địa phương, tập trung nguồn lực để các đồ án đảm bảo yêu cầu và tiến độ.     

Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023 do UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng đồng tổ chức.

Chủ trì Hội nghị gồm Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Hội nghị chính thức dự kiến diễn ra từ 08h đến 11h30 ngày 02/4/2023.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Vinpearl Convention Center Nha Trang, đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ý kiến của bạn