tàu điện cát linh

  • Bước tiến dài của đường sắt đô thị

    Bước tiến dài của đường sắt đô thị

    Từ hiệu quả của tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông sau hơn 2 năm đưa vào khai thác có thể thấy, công tác quản lý, vận hành tốt, ngày càng hoàn thiện sẽ tạo nên một trong những nguồn lực chính để tiếp tục phát triển ĐSĐT.