Video

Thách thức lớn trong xây dựng cầu cạn là gì?

Thách thức lớn trong xây dựng cầu cạn là gì?

TCXD TCXD - 06:59, 26/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc xây dựng cầu cạn là có nhiều ưu việt về kỹ thuật, đặc biệt khi sử dụng để vượt địa hình hoặc khu vực đất yếu lớn. Ngành GTVT đã triển khai nhiều công trình cầu cạn. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là chi phí đầu tư xây dựng rất cao, trong khi nguồn lực còn khá hạn chế.

Ý kiến của bạn