Thị trường

Thái Nguyên cần hơn 10.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở trong năm 2023

Thái Nguyên cần hơn 10.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở trong năm 2023

Thanh Trà Thanh Trà - 07:00, 21/01/2023

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, tổng nhu cầu vốn dự kiến để phát triển nhà ở trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ là 10.387 tỷ đồng, bên cạnh đó quỹ đất dành cho phát triển nhà ở trong năm là 1.638 ha.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023, theo đó, trong năm 2023 tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phát triển thêm tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn khoảng 1,3 triệu m², tương ứng khoảng 10.528 căn.

Trong đó, bao gồm nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư có tổng diện tích sàn dự kiến hoàn thành khoảng 473.200 m², tương ứng khoảng 3.790 căn.

Về nhà ở xã hội, dự kiến hoàn thành khoảng 26.529 m2, tương ứng khoảng 211 căn; diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê phấn đấu đạt 4.618 m².

Đối với nhà ở do dân xây dựng trên đất tái định cư dự kiến là 196.206 m², tương ứng khoảng 1.579 căn. Đồng thời, diện tích sàn hoàn thành của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng dự kiến là 630.515 m², tương ứng khoảng 4.948 căn.

Thái Nguyên: Các dự án nhà ở TP Sông Công thu hút hơn 16.000 tỷ
Ảnh minh họa: Internet.

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đạt 22.550 m² sàn nhà ở chung cư, chiếm 1,7% diện tích sàn nhà ở tăng thêm.

Đồng thời, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 28,2 m²/người; tại khu vực đô thị là 34,5 m²/người, khu vực nông thôn là 24,4 m²/người.

Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, nhu cầu sử dụng đất năm 2023 là 1.638 ha, trong đó, quỹ đất dành cho phát triển nhà ở thương mại là 1.225 ha; phát triển nhà ở xã hội là 133 ha; phát triển nhà ở tái định cư là 279 ha.

Bên cạnh đó, tổng nhu cầu vốn dự kiến để phát triển nhà ở trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ là 10.387 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn