Thái Nguyên công bố quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2

07:03 21/12/2022
Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 được quy hoạch với tổng diện tích 363,7 ha, tại xã Tân Quang và xã Bá Xuyên, quy mô dân số dự kiến 13.990 người, quy mô lao động 54.000 người.

Mới đây, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN Sông Công II giai đoạn 2.

Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 được quy hoạch với tổng diện tích 363,7 ha, tại xã Tân Quang và xã Bá Xuyên, quy mô dân số dự kiến 13.990 người, quy mô lao động 54.000 người. Trong đó, diện tích đất Khu công nghiệp là 269,2 ha (gồm khu số 1 và khu số 2); diện tích khu tái định cư, khu nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc tại Khu công nghiệp là 67,5 ha (gồm khu số 3 và khu số 4).

Việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 nhằm cụ thể hóa Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Quy hoạch chung TP Sông Công đến năm 2040. Từ đó, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trên cơ sở này, TP Sông Công yêu cầu xã Tân Quang và Bá Xuyên tập trung tuyên truyền rộng rãi thông tin quy hoạch đến người dân; đồng thời tăng cường quản lý xây dựng trong khu vực theo quy hoạch; tích cực phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Trước đó, Khu công nghiệp Sông Công II (giai đoạn 1) đã được triển khai với tổng diện tích 250 ha. Đến nay, Khu công nghiệp đã thu hút 22 dự án đầu tư với số vốn đăng ký trên 1,2 tỷ USD và trên 1.100 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp đạt 98%.

Bình luận