Thái Nguyên công khai xúc tiến đầu tư, giới thiệu quỹ đất NƠXH cho doanh nghiệp

14:00 20/09/2023
UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở KH&ĐT công khai xúc tiến đầu tư, giới thiệu quỹ đất NƠXH cho doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án NƠXH theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản gửi các Sở, ngành, đơn vị đề nghị đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng NƠXH trên địa bàn tỉnh. Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, qua rà soát, công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng NƠXH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa thực sự hiệu quả.

Trong đó, các dự án đầu tư xây dựng NƠXH triển khai chậm tiến độ đề ra. Các khu NƠXH tập trung chưa được nghiên cứu bố trí quy hoạch tại các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng.

Một số dự án nhà ở thương mại đã quy hoạch quỹ đất 20% để thực hiện NƠXH chậm hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh, chậm bàn giao quỹ đất cho địa phương triển khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng NƠXH...

Do đó, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp danh mục các dự án nhà ở thương mại chưa bố trí quỹ đất NƠXH sau thời điểm Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ có hiệu lực để có phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch đảm bảo quỹ đất NƠXH theo quy định.  

Đồng thời, rà soát các vị trí quy hoạch NƠXH không phù hợp về quy mô tầng cao, mật độ xây dựng. loại hình nhà ở... để tổ chức điều chỉnh quy hoạch phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật về nhà ở hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đầu tư.

Đối với các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, tiếp tục rà soát, bố trí các khu NƠXH tập trung trên cơ sở nhu cầu và định hướng phát triển nhà ở tại địa phương; rà soát, bổ sung, tổng hợp danh mục vị trí, quỹ đất NƠXH trên địa bàn.

Chủ động đăng tải thông tin, công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư NƠXH cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư; cân đối bố trí ngân sách ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối đến các khu đất quy hoạch NƠXH, đặc biệt là NƠXH cho công nhân các KCN trên địa bàn.

Trong tháng 8/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn 82 dự án, vị trí quỹ đất để thực hiện thu hút đầu tư phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa: INT.

Chỉ đạo, phân công các phòng ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các khu đất quy hoạch NƠXH tập trung, các quỹ đất NƠXH 20% nhận bàn giao để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư...

Đối với Sở TN&MT, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tập trung giao đất tại các vị trí NƠXH, hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại; giao đất các dự án NƠXH trên địa bàn tỉnh để các dự án kịp thời triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thu hồi quỹ đất NƠXH trong các dự án nhà ở thương mại trong trường hợp Nhà nước sử dụng diện tích đất này để giao cho tổ chức khác thực hiện đầu tư xây dựng NƠXH theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo danh mục, vị trí các dự án NƠXH do các địa phương báo cáo, đề xuất; phối hợp với Sở KH&ĐT đăng tải các thông tin xúc tiến đầu tư, giới thiệu quỹ đất NƠXH;

Chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện thi công xây dựng đúng tiến độ của dự án.

Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư các dự án tích cực triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu đất quy hoạch NƠXH trong dự án nhà ở thương mại theo chủ trương đầu tư được phê duyệt.

UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở KH&ĐT công khai xúc tiến đầu tư, giới thiệu quỹ đất NƠXH cho doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án NƠXH theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, cân đối, bố trí nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ, khuyến khích nhằm kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào phát triển NƠXH tại Thái Nguyên.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các chủ đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn, tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án NƠXH đảm bảo tiến độ.

Đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phối hợp với cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện bàn giao đối với phần diện tích NƠXH trong dự án theo đúng chủ trương đầu tư được phê duyệt và quy định pháp luật.

Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 5 dự án NƠXH đang được triển khai xây dựng có tổng quy mô 32,5 ha, bao gồm 1.285 căn với tổng diện tích sàn 120.042 m². Theo Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên, quỹ đất dành cho phát triển NƠXH là 133 ha. Bên cạnh đó, nhu cầu vốn dự kiến để phát triển NƠXH trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 176 tỷ đồng.

Năm 2023, tỉnh Thái nguyên đặt mục tiêu tổng diện tích sàn NƠXH dự kiến hoàn thành khoảng 26.529 m², tương ứng khoảng 211 căn; trong đó diện tích sàn NƠXH cho thuê phấn đấu đạt 4.618 m² sàn. Ngoài ra, tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển các dự án mới để có sản phẩm từ năm 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Trong tháng 8/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn 82 dự án, vị trí quỹ đất để thực hiện thu hút đầu tư phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh, trong đó, TP Sông Công có 35 dự án, TP Phổ Yên có 26 dự án và TP Thái Nguyên có 18 dự án.

 

Bình luận