Thị trường

Thái Nguyên điều chỉnh, bổ sung nhiều dự án nhà ở xã hội

Thái Nguyên điều chỉnh, bổ sung nhiều dự án nhà ở xã hội

Thanh Trà Thanh Trà - 10:30, 26/06/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vị trí, khu vực, số lượng và diện tích sử dụng đất trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh. Theo đó, tỉnh quyết định tăng hàng chục dự án nhà ở so với quyết định trước đó.

Cụ thể, ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 4288/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022. Theo quyết định này, vị trí, khu vực, số lượng dự án khu nhà ở, khu đô thị dự kiến thực hiện năm 2022 là 279 dự án, tổng diện tích đất trên 7.200 ha.

Trong đó, vị trí, khu vực, số lượng dự án nhà ở xã hội dự kiến là 16 dự án, tổng diện tích đất gần 115 ha; vị trí, khu vực, số lượng dự án khu nhà ở tái định cư dự kiến là 19 dự án, với tổng diện tích đất gần 202 ha.

Theo quyết định mới vừa ban hành của UBND tỉnh Thái Nguyên, số lượng các dự án dự kiến sẽ tăng là 17 dự án, đồng thời diện tích đất cho các dự án nhà ở xã hội, dự án khu nhà ở tái định cư tăng thêm trên 48 ha.

Bên cạnh đó, theo quyết định mới sẽ giảm 11 dự án ở TP Sông Công, nhưng lại tăng 2 dự án ở TP Phổ Yên và 20 dự án ở huyện Phú Bình. Riêng nhà ở xã hội và khu tái định cư sẽ tăng 1 dự án ở TP Thái Nguyên, 5 dự án ở hai huyện Phú Bình và Đại Từ.

UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu trong hồ sơ trình phê duyệt.

 

Ý kiến của bạn