Thái Nguyên: Khảo sát, báo cáo nhu cầu NƠXH trên địa bàn

07:00 25/03/2024
UBND tỉnh Thái Nguyên giao các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, thống kê, báo cáo về thực trạng NƠXH và nhà trọ công nhân; nhu cầu NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Cục Thống kê tỉnh, BQL các KCN Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố yêu cầu khảo sát thực trạng, nhu cầu NƠXH trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để thực hiện chỉ tiêu phát triển NƠXH của tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030", UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, BQL các KCN Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, thống kê, báo cáo về thực trạng NƠXH và nhà trọ công nhân; nhu cầu NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trong quý 2/2024.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá về thực trạng và nhu cầu NƠXH trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu NƠXH của tỉnh Thái Nguyên để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện khảo sát, thống kê đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ yêu cầu.

Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 5 dự án NƠXH đang được triển khai xây dựng có tổng quy mô 32,5 ha, bao gồm hơn 1,2 nghìn căn.

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành hơn 24 nghìn căn NƠXH. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành 8,8 nghìn căn, giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 15,3 nghìn căn, đáp ứng 71,5% tổng nhu cầu về NƠXH trên địa bàn tỉnh.

 

Bình luận