Hạ tầng

Thái Nguyên ưu tiên phát triển KCN gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô

Thái Nguyên ưu tiên phát triển KCN gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:00, 09/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThái Nguyên sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; đồng thời tập trung và ưu tiên thu hút đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp tại khu vực phía Nam gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thái Nguyên sẽ quy hoạch mới 16 khu, cụm công nghiệp, trong đó lớn nhất là dự án KCN - đô thị - dịch vụ 1.128 ha ở TP Phổ Yên.

Diện tích quy hoạch mới các KCN là 1.599 ha, nâng diện tích các KCN trong quy hoạch lên 4.245 ha, gấp gần 3 lần diện tích các KCN đã thành lập hiện nay.

Mở rộng không gian đô thị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển tại TP Sông Công. Ảnh: báo Thái Nguyên

Quy hoạch xác định đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên phát triển, mở rộng 11 KCN và một khu công nghệ thông tin tập trung, với tổng diện tích là 4.245 ha.

Trong đó, 4 KCN quy hoạch mới tổng diện tích khoảng 1.599 ha: KCN Yên Bình 2 (301 ha) tại TP Phổ Yên và huyện Phú Bình; Yên Bình 3 (300 ha), Thượng Đình (130 ha) tại huyện Phú Bình; KCN - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên (quy hoạch toàn khu là 1.128 ha, trong đó có 868 ha đất khu công nghiệp, 260 ha đất đô thị - dịch vụ) tại TP Phổ Yên.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 5 KCN với tổng diện tích 1.471 ha.

Trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; đồng thời tập trung và ưu tiên thu hút đầu tư phát triển KCN và cụm công nghiệp tại khu vực phía Nam gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng xác định xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo bước đột phá; trong đó tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối với hệ thống giao thông của vùng, quốc gia.

Hệ thống cấp điện, cấp nước, thủy lợi an toàn, hiện đại, đồng bộ. Kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, đô thị, khu dân cư đảm bảo đồng bộ. Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông, hạ tầng số hiện đại, an toàn.

Hệ thống hạ tầng xã hội được quy hoạch và xây dựng đảm bảo chức năng là trung tâm y tế, giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của vùng.

Thái Nguyên xác định việc mở rộng quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp là yếu tố quan trọng, cấp thiết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao thu nhập người dân.

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, xanh, thông minh, có bản sắc rõ ràng; là một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Ý kiến của bạn