Thị trường

Thái Nguyên yêu cầu rút ngắn các thủ tục đối với dự án BĐS

Thái Nguyên yêu cầu rút ngắn các thủ tục đối với dự án BĐS

Mỹ Anh Mỹ Anh - 07:00, 15/12/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đối với dự án BĐS.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường BĐS hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.  

Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung xử lý, giải quyết, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cho các dự án BĐS, bao gồm: thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng. Đồng thời, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án BĐS công nghiệp, NƠXH, nhà ở cho công nhân.  

Cụ thể, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”;

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đối với dự án BĐS. Ảnh minh họa:ITN.

Đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn làm cơ sở để triển khai các dự án BĐS hiệu quả.

Sở TN&MT, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về việc giải quyết, tháo gỡ ngay các vướng mắc về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất;

Tham mưu UBND tỉnh quyết định giá đất theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, tiêu cực ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Sở KH&ĐT tăng cường rà soát, thực hiện công bố công khai danh mục dự án BĐS phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư một cách công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh theo quy luật thị trường.

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đề nghị, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thúc đẩy triển khai chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án NƠXH, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Ý kiến của bạn