Hạ tầng

Làm rõ một số nội dung quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An

Làm rõ một số nội dung quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An

Chính Khôi Chính Khôi - 08:55, 26/03/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040.

Dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, các hội, hiệp hội chuyên ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc Trần Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị.

Trình bày tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ, đại diện tư vấn (Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng tổng hợp) cho biết: Phạm vi điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Trà Vinh đến năm 2040 là toàn bộ ranh giới KKT trên địa bàn 3 huyện và thị xã gồm huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải.

Ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch là ranh giới toàn KKT (theo Quyết định số 69/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của KKT Định An, tỉnh Trà Vinh) có diện tích khoảng 39.020ha.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch là từng bước xây dựng KKT Định An trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm đô thị công nghiệp - dịch vụ - du lịch của tỉnh Trà Vinh cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quy hoạch điều chỉnh theo hướng hoàn thiện cấu trúc không gian chức năng toàn khu và từng khu vực, làm rõ sự gắn kết giữa các khu chức năng trong KKT, giữa khu vực đô thị và các khu chuyên năng, nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo giá trị gia tăng cho KKT.

Nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh định hướng phát triển KKT gắn liền với phát triển năng lượng tái tạo, khai thác lợi thế đường bờ biển kéo dài, phát triển kinh tế biển gắn với hệ thống công trình cảng nước sâu và kênh đào Trà Vinh.

Theo lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, việc lập và phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 sẽ tạo thuận lợi để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Vùng tỉnh Trà Vinh.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao đơn vị tư vấn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, xây dựng Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040.

Theo đánh giá của Hội đồng, KKT Định An có nhiều tiềm năng lợi thế tự nhiên trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cần phân tích làm rõ lợi thế cạnh tranh, mối quan hệ vùng của KKT Định An trong vùng tỉnh Trà Vinh trong mối quan hệ với Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Duyên hải Đông Nam bộ, khu vực và quốc tế.

Về vấn đề an ninh quốc phòng, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn xác định rõ ranh giới các khu vực phục vụ mục đích an ninh quốc phòng trong Đồ án.

Tư vấn cũng cần chú trọng việc kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông, kết nối vùng giữa KKT với các khu vực lân cận; bổ sung đánh giá hiện trạng năng lực vận tải hệ thống đường bộ và cảng biển, luồng hàng hải, đường thủy nội địa...

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trần Thu Hằng tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến đề nghị tư vấn làm rõ hơn nữa vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính, dự báo dân số; quan tâm phát triển hệ thống đô thị, khu đô thị trong KKT và đánh giá toàn diện hơn hiện trạng thu hút đầu tư phát triển KKT, bổ sung các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển KKT Định An…

 

 

Ý kiến của bạn