thang máy

  • Ứng dụng thang máy trong nhà một cách hiệu quả

    Ứng dụng thang máy trong nhà một cách hiệu quả

    Việc sử dụng thang máy cũng có thể được tìm thấy trong các căn nhà nhiều tầng, nơi chúng có thể được sử dụng để di chuyển nhanh chóng giữa các tầng và đảm bảo cho người già, người tàn tật có thể dễ dàng di chuyển.
  • Một chung cư có bao nhiêu thang máy?

    Một chung cư có bao nhiêu thang máy?

    Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp từ 5 tầng trở lên phải có tối thiểu 1 thang máy, từ 10 tầng trở lên phải có tối thiểu 2 thang máy và đảm bảo lưu lượng người sử dụng theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng.