Thị trường

Thanh Hóa bãi bỏ 4 dự án không bố trí quỹ đất xây dựng NƠXH

Thanh Hóa bãi bỏ 4 dự án không bố trí quỹ đất xây dựng NƠXH

Mai Nguyên Mai Nguyên - 09:00, 18/09/2023

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 4 Quyết định bãi bỏ các quyết định liên quan đến dự án khu dân cư, dự án khu nhà ở thương mại chưa đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật không bố trí đủ quỹ đất để xây dựng NƠXH theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa bãi bỏ các Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư; Quyết về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư và Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất của 4 dự án.

Cụ thể, Dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa; Dự án Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, TP Thanh Hóa; Dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa; Dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương, TP Thanh Hóa.

Ảnh minh họa: Internet.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, lý do bãi bỏ là các Quyết định có nội dung chưa đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật (không bố trí đủ quỹ đất để xây dựng NƠXH theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ).

Theo chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa dự kiến phát triển hơn 500 nghìn m² sàn NƠXH tương ứng hơn 8,3 nghìn căn hộ NƠXH.

Nguồn vốn dự kiến để thực hiện mục tiêu trên khoảng gần 5 nghìn tỷ đồng. Quỹ đất phát triển các dự án đầu tư xây dựng NƠXH giai đoạn 2021 - 2025 là 173ha. Giai đoạn giai đoạn 2026 - 2030 là 375ha. Trước đó, giai đoạn 2016 - 2020, chỉ tiêu phát triển NƠXH của tỉnh Thanh Hóa chỉ đạt 5,95% so với mục tiêu chương trình.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 18 dự án NƠXH đã và đang đầu tư xây dựng, trong đó có 12 dự án đảm bảo tiến độ, đã đưa vào sử dụng một phần hoặc toàn bộ dự án và 6 dự án chậm tiến độ.

Nguyên nhân chậm tiến độ được các cơ cơ chức năng tỉnh Thanh Hóa nhận định do công tác giải phóng mặt bằng dự án chậm, chủ đầu tư chậm triển khai đầu tư xây dựng đối với phần diện tích đất đã được giao, khả năng quản lý việc đầu tư xây dựng cho các dự án chưa khoa học.

Liên quan đến việc các dự án NƠXH nói trên chậm tiến độ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo rà soát đối với các dự án xây dựng NƠXH đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn.

Trước đó, trong tháng 8/2023, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng NƠXH tại một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý, sử dụng NƠXH của chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư và các đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua NƠXH tại một số dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

Ý kiến của bạn