Hạ tầng

Thanh Hóa bổ sung 7 cụm công nghiệp vào Quy hoạch

Thanh Hóa bổ sung 7 cụm công nghiệp vào Quy hoạch

Thanh Nga Thanh Nga - 18:33, 23/06/2022

Trong số 7 cum công nghiệp (CCN) vừa được bổ sung vào quy hoạch các CCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có 3 CCN rộng trên 50ha được phép hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD).

UBND tỉnh Thanh Hòa vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 7 CCN vào Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có 3 CCN rộng trên 50ha được phép hoạt động sản xuất VLXD, gồm: CCN Thạch Bình, CCN Vân Du 2 và CCN Xuân Hòa - Thọ Hải.

Các CCN được phê duyệt bổ sung nằm trên địa bàn các huyện Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ Xuân.

Cụ thể, bổ sung CCN Ngọc Vũ nằm trên địa bàn xã Thiệu Ngọc và xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, diện tích khoảng 50 ha, hoạt động sản xuất hàng chăn ga, thảm dệt, thời trang may mặc và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm.

CCN Vạn Hà số 2 nằm trên địa bàn xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, diện tích khoảng 27 ha, hoạt động sản xuất hàng chăn ga, thời trang may mặc và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ.

Bổ sung CCN Liên Hoa, huyện Hậu Lộc nằm trên địa bàn xã Liên Lộc và xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, diện tích khoảng 40 ha, gồm các nhà máy sản xuất, máy xây dựng; điện tử; cơ khí; may mặc, giầy da; chế biến nông, lâm.

Bổ sung CCN Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc nằm trên địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, diện tích khoảng 28 ha, hoạt động sản xuất may mặc và giày da, nội thất, điện, điện tử, gia công cơ khí, sản xuất các sản phẩm về công nghiệp hỗ trợ dệt may, điện tử, phụ tùng ô tô, máy nông nghiệp, chế biến nông sản, sản xuất đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm.

Bổ sung CCN Thạch Bình, huyện Thạch Thành nằm trên địa bàn xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, diện tích khoảng 70 ha, gồm các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng; điện tử; cơ khí; sản xuất VLXD; may mặc, da giày; chế biến nông, lâm.

Bổ sung hoạt động CCN Vân Du 2, huyện Thạch Thành nằm trên địa bàn xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, diện tích khoảng 50 ha, gồm các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng; điện tử; cơ khí; sản xuất VLXD; may mặc, da giày; chế biến nông, lâm.

Bổ sung hoạt động CCN Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân nằm trên địa bàn xã Xuân Hòa và xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, diện tích khoảng 75 ha, hoạt động sản xuất hàng may mặc và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế tạo máy, chế biến nông sản, chế biến lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm, VLXD.

UBND tỉnh Thanh Hòa chỉ đạo các Sở, ngành cùng phối hợp và hướng dẫn UBND các huyện triển khai thủ tục thành lập các CCN và các thủ tục có liên quan để triển khai công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 68/2017/NQ-CP ngày 25/5/2017 và Nghị định số 66/2020/NĐCP ngày 11/6/2020 của Chính phủ, các quy định về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

Ý kiến của bạn