Thanh Hóa chấp thuận dự án khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp quy mô 8ha

07:00 26/06/2024
Dự án Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) có quy mô khoảng 8ha, vốn đầu tư hơn 20,5 tỷ đồng...

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2586/QĐ-UBND, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc.

Theo đó, chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Trường Tuấn có địa chỉ khu 1, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đầu tư khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp (thuộc mã ngành VSIC: 0810 - khai thác đá, cát, sỏi, đất sét).

Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 8ha, quy mô xây dựng: Nhà điều hành; trạm cân ôtô điện tử; tuyến đường nội mỏ ôtô (quy mô các hạng mục công trình xây dựng cụ thể sẽ theo quy hoạch chi tiết xây dựng, giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Vốn đầu tư của dự án khoảng hơn 20,5 tỷ đồng, 100% vốn góp của nhà đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt, địa điểm thực hiện dự án tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (phạm vi, ranh giới khu đất được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ xác định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc).

Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động chậm nhất trong 10 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất.

Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư (bao gồm cả thủ tục bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, đấu nối giao thông...) trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận theo quy định trước khi thi công xây dựng dự án; lắp đặt trạm cân, camera khu vực mỏ khai thác đảm bảo theo quy định; triển khai thực hiện theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và các quy định có liên quan khác của pháp luật; phối hợp với cơ quan quân sự các cấp để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo quy định (nếu có); chỉ được khai thác khi được cấp giấy phép khai thác khoáng sản và đảm bảo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần triển khai thực hiện nghiêm túc việc lập, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện thủ tục ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo đúng quy định; ký cam kết với UBND huyện Vĩnh Lộc về thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định; có biện pháp giảm thiểu, khắc phục tối đa tình trạng ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, không để rơi vãi đất, đá và không vận chuyển quá tải trọng, quá khổ giới hạn trên các tuyến đường giao thông; chịu trách nhiệm sửa chữa hư hỏng, hoàn trả nguyên trạng hạ tầng giao thông sử dụng trong quá trình khai thác, vận chuyển và phục hồi môi trường sau khi Dự án hết thời hạn khai thác đảm bảo theo quy định; khai thác đúng vị trí điểm mỏ được cấp phép; bảo đảm không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thực hiện Dự án.

Bình luận