Hạ tầng

Thanh Hóa điều chỉnh tiến độ nhiều cụm công nghiệp

Thanh Hóa điều chỉnh tiến độ nhiều cụm công nghiệp

Thanh Trà (t/h) Thanh Trà (t/h) - 10:34, 12/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Thanh Hóa vừa có các quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà và Cụm công nghiệp Phúc Thịnh.

Theo đó, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hoá (theo Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa).

Cụ thể, theo Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi khu đất 15,9ha. Tiếp đến, tháng 3/2022 hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, thuê đất giai đoạn 1.

Đến tháng 4/2022, san lấp mặt bằng và xây dựng các công trình phụ trợ. Đến tháng 8/2022, triển khai xây dựng các công trình chính của dự án.

Đối với giai đoạn 2, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi khu đất còn lại 1,6ha. Trước tháng 10/2022, bố trí vốn nộp hội đồng giải phóng mặt bằng huyện để đền bù, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại. Từ tháng 10/2023, nghiệm thu, hoàn thành toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng có quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 5/4/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc).

Theo đó, CCN này sẽ hoàn thành toàn bộ các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, giao đất giai đoạn 1 dự án trước ngày 30/6/2023.

Khởi công xây dựng giai đoạn 1 chậm nhất tháng 7/2023. Trước tháng 9/2024, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật CCN giai đoạn 1 như đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản xuất kinh doanh.

Đối với giai đoạn 2, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, giao đất giai đoạn 2 bao gồm diện tích còn lại dự án trước ngày 31/12/2024.

Trước tháng 3/2025, CCN này sẽ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản xuất kinh doanh.

 

Ý kiến của bạn