Thanh Hóa gia hạn thêm 1 năm hoàn thành hồ sơ thuê đất cho nhà máy luyện cán thép

13:29 28/02/2024
Công ty CP Gang thép DST Nghi Sơn vừa được gia hạn thêm thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án đến hết ngày 20/02/2025.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 762/QĐ - UBND ngày 21/02/2024, về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ cho thuê đất thực hiện dự án Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn tại KCN số 4, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn.

Theo đó, Công ty CP Gang thép DST Nghi Sơn được gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án đến hết ngày 20/02/2025. Trong thời gian gia hạn hoặc dự án đã được Nhà nước cho thuê đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục xem xét các hồ sơ, thủ tục khác để thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Công ty CP Gang thép DST Nghi Sơn khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành hồ sơ, thủ tục, sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động; chỉ được triển khai thi công xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải báo cáo BQL KKT Nghi Sơn và các KCN và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định; hằng quý, hằng năm, báo cáo BQL KKT Nghi Sơn và các KCN và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

BQL KKT Nghi Sơn và các KCN; các Sở: Xây dựng, Công Thương, TN&MT, NN&PTNT; UBND thị xã Nghi Sơn và các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến và các điều kiện theo quy định (kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, có liên quan đến dự án nêu trên nhưng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến); đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.

Được biết, dự án Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư ngày 24/02/2023; có diện tích đất dự kiến sử dụng hoảng 51 ha thuộc KCN số 4, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thiết kế, nhà máy sẽ sản xuất 980.000 tấn/năm cán thép cuộn cán nóng từ nguyên liệu là thép phế liệu sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu; 30.000 tấn sản phẩm kết cấu thép/năm; 300.000 tấn sản phẩm thép ống, hộp, tôn mạ/năm.

Tổng mức đầu tư của dự án Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn là 5.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 1.000 tỷ đồng, còn lại 4.500 tỷ đồng vốn huy động ngân hàng.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất…

Tiến độ thực hiện được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất tại thực địa; giai đoạn 2 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong thời gian 24 tháng, kể từ khi giai đoạn 1 đi vào hoạt động.

Tại KKT Nghi Sơn, ngoài nhà máy luyện cán thép DST vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư còn có 2 nhà máy luyện thép khác được Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn đầu tư đi vào khai thác.

Bình luận