Vật liệu

Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá VLXD

Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá VLXD

An Thảo An Thảo - 09:04, 27/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho các công trình trọng điểm, UBND tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá, khai thác cung ứng VLXD.

Mới đây, UBND tỉnh thanh Hóa đã ban hành Công văn số 2285/UBND-CV về việc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá vật liệu xây dựng (VLXD); khai thác cung ứng VLXD cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc các sở; trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban QLDA đầu tư xây dựng; trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về các nội dung liên quan.

Yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương công bố chỉ số giá xây dựng, giá VLXD (hằng quý hoặc sớm hơn nếu cần thiết), đơn giá nhân công xây dựng (hằng năm hoặc sớm hơn nếu cần thiết), giá ca máy và thiết bị thi công đảm bảo kịp thời, đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định của pháp luật.

Cập nhật đầy đủ dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp và công khai về tình hình thực hiện công bố và cập nhật các thông tin nêu trên của các địa phương trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, triển khai lập, ban hành định mức đặc thù tại địa phương (nếu có) theo quy định.

Công văn cũng nêu rõ, tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng VLXD cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng.

Yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở GTVT và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp trên địa bàn, đảm bảo đủ vật liệu theo tiến độ cho nhu cầu thi công của các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xem xét chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp (trong đó có các dự án đầu tư khai thác khoáng sản) đảm bảo quy định của pháp luật; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa phục vụ các dự án đầu tư xây dựng và phục vụ khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường.

Đồng thời đẩy nhanh kế hoạch đấu giá các mỏ, ưu tiên đấu giá các mỏ đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng và các mỏ nằm gần khu vực có các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng, để đáp ứng đủ, kịp thời nguồn vật liệu cho công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến việc công bố giá xây dựng, Bộ Xây dựng mới đây đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức xác định và công bố giá xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc thực hiện các nội dung, gồm: Công bố giá VLXD, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng theo định kỳ, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, cập nhật đầy đủ dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp và công khai về tình hình thực hiện công bố và cập nhật các thông tin nêu trên của các địa phương trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đối với các địa phương có các dự án công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, Bộ Xây dựng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động, phối hợp với chủ đầu tư, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc về giá VLXD, đơn giá nhân công, giá ca máy thi công và chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh, bổ sung công bố giá kịp thời theo quy định pháp luật.

Ý kiến của bạn