Thị trường

Thanh Hóa: Triển khai thực hiện 6 dự án nhà ở xã hội

Thanh Hóa: Triển khai thực hiện 6 dự án nhà ở xã hội

Trà Vinh Trà Vinh - 10:15, 27/09/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng báo cáo về danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện công văn số ngày 12/7/2022 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Sau khi rà soát, UBND tỉnh Thanh Hóa bổ sung thông tin về pháp lý của các dự án đang triển khai báo cáo Bộ Xây dựng về danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tổng số dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực hiện có đủ các điều kiện để đăng tải theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị định số 31/2022/NĐ- CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ, đề nghị Bộ Xây dựng tổng hợp công bố danh mục gồm 06 dự án.

Tổng số dự án nhà ở xã hội đang thực hiện và sẽ thực hiện giai đoạn 2022-2025 theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt là 36 dự án.

Đối với dự án cải tạo chung cư cũ, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 01 dự án tại thị xã Bỉm Sơn thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 110 Luật Nhà ở.

UBND tỉnh Thanh Hóa đang giao các đơn vị có liên quan triển khai việc kiểm định, đánh giá chất lượng công trình và lập dự án theo quy định tại Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại chung cư, hiện tại chưa lựa chọn chủ đầu tư dự án theo quy định.

Đối với các dự án nhà ở xã hội thuộc Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 chưa triển khai thực hiện, UBND tỉnh Thanh Hóa đang giao cho các sở, ban, ngành có liên quan triển khai lựa chọn chủ đầu tư theo quy định.

Sau khi đủ các điều kiện pháp lý để đăng tải danh mục theo quy định, UBND tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục cập nhật gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp và công bố trong các đợt tiếp theo.

 

Ý kiến của bạn