Chỉ đạo điều hành

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:04, 30/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBan Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1268/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. - Ảnh: VGP/Hải Minh

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng ban. Phó Trưởng Ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Các Phó Trưởng ban gồm: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy.

Các Ủy viên gồm: Đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng; Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng; Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa; Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương; Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp; Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr.

Các Uỷ viên cũng bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng; Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 bảo đảm theo đúng quy định của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Ý kiến của bạn