Đô thị

Thành lập Ban chuyên môn quản lý quy hoạch, kiến trúc Hà Nội

Thành lập Ban chuyên môn quản lý quy hoạch, kiến trúc Hà Nội

Nhã Uyên Nhã Uyên - 08:16, 26/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBan Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quản lý và giám sát các dự án quy hoạch xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thành lập Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc. Cụ thể, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Quản lý và giám sát các dự án quy hoạch xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội.

Theo đó, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc có chức năng giúp Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc thực hiện tổ chức lập theo nhiệm vụ của TP giao và uỷ quyền của Giám đốc Sở Sở Quy hoạch – Kiến trúc đối với các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, danh mục những công trình kiến trúc có giá trị, quy chế quản lý kiến trúc…

Theo quyết định, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc có nhiệm vụ tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện; quy hoạch xây dựng khu chức năng (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết); quy hoạch đô thị; thiết kế đô thị, phương án tuyến và vị trí công trình xây dựng theo tuyến, cắm mốc giới, quy chế quản lý kiến trúc, chương trình phát triển đô thị, nâng cấp đô thị.

Đồng thời, Ban cũng là đơn vị tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn TP Hà Nội; tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Ngoài ra, Ban còn có nhiệm vụ tổ chức triển khai một số công tác thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn TP Hà Nội theo phân cấp, ủy quyền của Sở như, tổ chức công bố, công khai hồ sơ quy hoạch, thiết kế đô thị...

 

 

Ý kiến của bạn