Chỉ đạo điều hành

Thành lập Ban soạn thảo Thông tư về quy trình đánh giá an toàn công trình

Thành lập Ban soạn thảo Thông tư về quy trình đánh giá an toàn công trình

Thanh Nga Thanh Nga - 09:00, 22/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ trưởng Bộ Xây dựng phân công Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng là Trưởng ban soạn thảo Thông tư ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 442/QĐ-BXD ngày 15/5/2024, thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng.

Theo đó, Ban soạn thảo gồm 7 thành viên, do Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng là Trưởng ban; Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Phạm Minh Hà là Phó Trưởng ban; cùng 5 thành viên: Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tống Thị Hạnh; Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng Nguyễn Chí Hiếu; Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Trần Hoài Anh; Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT Lê Minh Long; Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS Nguyễn Mạnh Khởi.

Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 Luật Ban hành VBQPPL 2015 và Điều 26 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL.

Tổ Biên tập gồm 14 thành viên, do Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Phạm Minh Hà là Tổ trưởng; Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình dân dụng, công nghiệp (Cục Giám định nhà nước về chất lượng côn trình xây dựng) là Tổ phó; cùng 12 thành viên là đại diện các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội, Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo, thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 27 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL, giúp Ban soạn thảo việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư.

Ý kiến của bạn