Chỉ đạo điều hành

Thành lập Ban tổ chức Hội nghị Đô thị toàn quốc 2022

Thành lập Ban tổ chức Hội nghị Đô thị toàn quốc 2022

Thanh Nga Thanh Nga - 08:05, 25/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 do Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm Trưởng ban.

Các ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Trần Quốc Thái - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị là Phó Trưởng ban, cùng 25 thành viên khác là Ủy viên, thành viên Tổ Thư ký Hội nghị.

Theo Quyết định, dự kiến Hội nghị sẽ có 04 hội thảo chuyên đề, trong đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham gia tổ chức Hội nghị.

Cục Phát triển đô thị là Thường trực Ban tổ chức Hội nghị; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ Xây dựng chuẩn bị nội dung chuyên môn, dự thảo Kế hoạch, chương trình.

Cục Phát triển đô thị sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch Hội thảo chuyên đề 04 về cơ chế chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý phát triển đô thị.

Vụ Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam xây dựng chương trình, kế hoạch Hội thảo chuyên đề 01 về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị.

Cục Hạ tầng kỹ thuật chủ trì và phối hợp với các đơn vị và Hiệp hội BĐS Việt Nam xây dựng chương trình kế hoạch Hội thảo chuyên đề 02 về an sinh nhà ở, phát triển hạ tầng, cải tạo chỉnh trang đô thị.

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và truyền thông, Tổng hội Xây dựng Việt Nam hỗ trợ công tác chuyên môn, xây dựng chương trình, kế hoạch Hội thảo chuyên đề 03 về Chuyển đổi số, phát triển bền vững…

Dự kiến Hội nghị sẽ diễn ra trong tháng 11/2022.

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm