Chỉ đạo điều hành

Thành lập đơn vị hành chính phải đặt trong tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính

Thành lập đơn vị hành chính phải đặt trong tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính

Yên Ninh Yên Ninh - 18:16, 26/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSau khi thị xã Việt Yên được thành lập, tỉnh Bắc Giang sẽ có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 209 đơn vị hành chính cấp xã. Chủ nhiệm UBPLQH Hoàng Thanh Tùng lưu ý tỉnh Bắc Giang thành lập đơn vị hành chính phải đặt trong tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính…

Tỷ lệ đô thị hóa 22,61%

Sáng 25/11, theo chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 19, UBPLQH đã thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nêu rõ, Chính phủ trình UBTVQH về việc thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang trên cơ sở nguyên trạng 171,01 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 229.162 người của huyện Việt Yên; đồng thời, thành lập 9 phường: Bích Động, Nếnh, Tăng Tiến, Hồng Thái, Quảng Minh, Ninh Sơn, Vân Trung, Quang Châu và Tự Lạn, trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 thị trấn: Bích Động, Nếnh và 7 xã: Tăng Tiến, Hồng Thái, Quảng Minh, Ninh Sơn, Vân Trung, Quang Châu, Tự Lạn, thuộc huyện Việt Yên.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Ảnh: quochoi.vn.

Việc thành lập thị xã Việt Yên là cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế, quy hoạch xây dựng, kiến trúc, quản lý dân cư, phòng chống các tệ nạn, bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan, bảo vệ môi trường, đáp ứng nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Sau khi thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc, nhưng tăng 1 thị xã (thị xã Việt Yên) và giảm 1 huyện (huyện Việt Yên); có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm TP Bắc Giang, thị xã Việt Yên và 8 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên và Hiệp Hòa; 209 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: 19 phường, 15 thị trấn và 175 xã (tăng 9 phường, giảm 2 thị trấn và 7 xã. Tỷ lệ đô thị hóa sau khi thành lập thị xã Việt Yên và 9 phường thuộc thị xã Việt Yên, là 22,61%.

Liên quan đến phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Việt Yên theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của UBTVQH, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, huyện Việt Yên không thuộc đối tượng sắp xếp. Đối với cấp xã thuộc huyện Việt Yên, có 4 xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025: Tăng Tiến, Hồng Thái, Quảng Minh và Vân Hà; 1 xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2026-2030 là xã Ninh Sơn.

Trong đó, các xã Tăng Tiến, Hồng Thái, Quảng Minh và Ninh Sơn đã được quy hoạch thành phường trong giai đoạn 2023-2030. Khi 4 xã này thành lập phường thì không phải sắp xếp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15. Riêng xã Vân Hà là đơn vị hành chính có vị trí biệt lập, nằm trong vùng thoát lũ, tỉnh Bắc Giang, đề nghị không sắp xếp xã Vân Hà trong giai đoạn 2023-2025.

Rõ nét định hướng phát triển công nghiệp

Qua thảo luận, các đại biểu cho rằng việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phù hợp với các quy hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hóa, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Khu vực dự kiến thành lập thị xã Việt Yên và các phường cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ủy viên UBPLQH Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: quochoi.vn.

Ủy viên UBPLQH Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Yên trong thời gian qua với việc quy hoạch 11 KCN, trong đó có 4 KCN đã đi vào hoạt động cho thấy rõ nét định hướng phát triển công nghiệp, đô thị của địa phương.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 85%, qua đối chiếu các tiêu chuẩn nhận thấy đạt 5/5 tiêu chuẩn theo quy định, gồm các tiêu chuẩn về: Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc, phân loại đô thị và cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ nhiệm UBPLQH Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: quochoi.vn.

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ nhiệm UBPLQH Hoàng Thanh Tùng lưu ý Bắc Giang cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm tiến độ theo đúng quy định; các phương án phải bám sát yêu cầu của Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và các VBQPPL có liên quan; hạn chế việc thành lập đơn vị hành chính trong giai đoạn này làm ảnh hưởng đến việc tiến hành sắp xếp sau này; thành lập đơn vị hành chính phải đặt trong tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính; việc trình các trường hợp đặc thù phải bảo đảm tính thuyết phục.

Ý kiến của bạn