Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo tiền khả thi Dự án xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình

07:00 25/05/2024
Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình dự kiến sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 448/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, Ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: GTVT, Tài chính, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, Công an, Quốc phòng, Tư pháp; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Hòa Bình.

Bộ KH&ĐT là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 13, Điều 14 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng liên ngành phải có nhận xét, kiến nghị rõ ràng theo đúng quy định. 

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ KH&ĐT để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

UBND tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đảm bảo yêu cầu tiến độ.

Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức PPP có tổng mức đầu tư dự án là 9.382 tỷ đồng, xây dựng tuyến đường dài 23,04km.

Dự án có điểm đầu tại vị trí điểm đầu đường Hòa Lạc - Hòa Bình hiện trạng (khoảng Km6+680 trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình, giao với đường Hòa Lạc - Làng văn hóa các dân tộc, thuộc địa phận xã Yên Bài, huyện Ba Vì, TP Hà Nội); điểm cuối tại Km23+040 tại vị trí điểm giao cắt giữa đường Hòa Lạc - Hòa Bình hiện trạng và Quốc lộ 6 (khoảng Km64+940 của Quốc lộ 6).

Trong đó, đoạn đi qua địa phận TP Hà Nội (Km6+680-Km13+050) dài khoảng 6,37km; địa phận tỉnh Hòa Bình (Km13+050- Km29+719) dài khoảng 16,67km. Dự án dự kiến xây dựng tuyến đường với 6 làn xe (có dự trữ quỹ đất hai bên đường để xây dựng hệ thống đường bên quy mô 4 làn xe - mỗi bên 2 làn và xây dựng đường sắt liên vùng trong tương lai), với tổng chiều rộng nền đường hoàn thiện khoảng từ 80m - 110m.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, cao tốc Hòa Lạc (Hà Nội) - Hòa Bình dài 32 km, quy mô 6 làn xe cao tốc, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Hiện nay, đường Hòa Lạc - Hòa Bình đang khai thác theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, chiều rộng nền đường 12m, gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Hướng tuyến và các yếu tố hình học của đường Hòa Lạc - Hòa Bình cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đường cao tốc theo quy hoạch.

Bình luận