Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Dự án cầu Đình Khao

06:00 18/09/2023
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT là Chủ tịch Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án PPP đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1057/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre theo phương thức PPP.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ KH&ĐT là Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Các thành viên khác của Hội đồng gồm lãnh đạo các bộ: GTVT, Tài chính, Xây dựng, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, TN&MT, NN&PTNT; lãnh đạo NHNN Việt Nam; lãnh đạo UBND các tỉnh: Vĩnh Long, Bến Tre.

Bộ KH&ĐT được giao là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định liên ngành.

Cầu Đình Khao sau khi hoàn thành sẽ thay thế phà Đình Khao hiện nay. Ảnh internet

Tại Quyết định số 105, Thủ tướng yêu cầu báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành cần đưa ra ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất phương án giải quyết trong trường hợp có nội dung chưa đồng thuận hoặc cần bổ sung, hoàn thiện; đồng thời, có nhận xét, kiến nghị rõ ràng theo đúng quy định tại Mẫu số 02, Phụ lục II Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ KH&ĐT để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao có điểm đầu tại Quốc lộ 53, thuộc địa bàn xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long sau đó tuyến cắt qua Đường tỉnh 902 và vượt sông Cổ Chiên đi qua cồn Phú Đa, cồn Phú Bình thuộc huyện chợ Lách, tỉnh Bến Tre sau đó vượt lạch sông Cổ Chiên và kết thúc tại vị trí giao với Quốc lộ 57 hiện hữu. Tổng chiều dài tuyến thuộc Dự án là hơn 11 Km.

Dự án dự kiến được thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư trên 3.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 50%, còn 50% còn lại là vốn doanh nghiệp và vốn đối ứng của hai tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long.

Bình luận