Hạ tầng

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch

Tuấn Đông Tuấn Đông - 06:00, 16/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 1072/QĐ-TTg ngày 15/9/2023 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Chủ tịch Hội đồng. Bộ trưởng Bộ VHTT&D làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng, gồm: Đại diện lãnh đạo các Bộ: VHTT&DL, KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Tư pháp, TN&MT, Quốc phòng, Công an, Công Thương, KH&CN, GTVT, TT&TT, NN&PTNT; đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lào Cai, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Các thành viên là Ủy viên phản biện: Ông Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo; GS.TS Nguyễn Văn Đính, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh; PGS.TS Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; TS Vũ Nam, Giảng viên khoa Du lịch và Khách sạn, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ VHTT&DL.

Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Về nguyên tắc hoạt động, Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ý kiến của bạn