Thành lập Tổ công tác đôn đốc tiến độ triển khai đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM

09:31 05/05/2024
Tổ công tác thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương; xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ các dự án đường sắt đô thị triển khai trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 62/QĐ-BCĐCTTĐQG thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội và TP.HCM (Tổ công tác).

Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Tổ phó Tổ công tác là Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Các Ủy viên gồm: Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ TN&MT; ông Bùi Xuân Dũng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Đỗ Thành Trung - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; ông Võ Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Minh Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ GTVT.

Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. 

Tổ công tác thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm điểm các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ các dự án đường sắt đô thị triển khai trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM.

Bộ GTVT là cơ quan thường trực Tổ công tác; sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Tổ công tác; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tổng hợp nội dung báo cáo và dự thảo kết luận cho các kỳ họp của Tổ công tác.

Trước đó, ngày 23/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 884/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT. Trưởng Ban Chỉ đạo là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Bình luận