Quy hoạch - kiến trúc

Thành phố Pleiku là đô thị động lực vùng Tây Nguyên

Thành phố Pleiku là đô thị động lực vùng Tây Nguyên

Tuấn Đông Tuấn Đông - 15:05, 28/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThành phố Pleiku là đô thị loại I thuộc tỉnh, đô thị động lực vùng Tây Nguyên; đồng thời là đô thị hạt nhân trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 27/02/2024 về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP Pleiku đến năm 2045.

TP Pleiku nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Nguyên

Đô thị hạt nhân trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia

Theo Quyết định, phạm vi lập quy hoạch là địa giới hành chính TP Pleiku. Quy mô lập quy hoạch khoảng 26.077 ha (260,77 km2).

Ranh giới quy hoạch: Phía Bắc giáp huyện Chư Păh; phía Nam giáp huyện Chư Prông và huyện Đăk Đoa; phía Đông giáp huyện Đăk Đoa; phía Tây giáp huyện Ia Grai.

Quyết định nêu rõ, TP Pleiku là đô thị loại I thuộc tỉnh, đô thị động lực vùng Tây Nguyên, có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước; đồng thời là trung tâm chính trị, hành chính, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo dục đào tạo, công nghiệp, thương mại dịch vụ của tỉnh; là đô thị hạt nhân trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Mục tiêu xây dựng thương hiệu TP Pleiku - TP Cao nguyên xanh vì sức khỏe; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển kinh tế - xã hội - môi trường bền vững.

Khai thác tốt thế mạnh về điều kiện tự nhiên, cảnh quan môi trường của khu vực Bắc Tây Nguyên để phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường làm trọng tâm, xây dựng đô thị có bản sắc riêng gắn với phát triển du lịch - dịch vụ và với các giá trị văn hoá bản địa.

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nhất là trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, tăng cường hợp tác giữa các địa phương trong vùng với cả nước nhằm huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực cho phát triển.

Định hướng giai đoạn sau năm 2045, TP Pleiku có quy mô dân số khoảng 700 nghìn người đến 1 triệu người, có vị trí quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia và có ảnh hưởng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, Đông Nam Á, đóng vai trò là một trong những trung tâm phát triển chính của khu vực Tây Nguyên.

Yêu cầu trọng tâm đối với điều chỉnh Quy hoạch chung

Quyết định lưu ý cơ quan lập quy hoạch thực hiện rà soát, xác định những vấn đề bất cập ưu tiên giải quyết (về liên kết vùng, phân bố dân cư, nhà ở, chất lượng sống, giao thông đô thị, quản lý ngập, sử dụng tài nguyên...) của Quy hoạch chung năm 2018, để đề xuất điều chỉnh bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Điều chỉnh định hướng phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật của TP Pleiku phù hợp với tầm nhìn và thích ứng linh hoạt với các biến động kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu.

Đánh giá lợi thế và hạn chế về vị trí địa lý của TP Pleiku; phân tích bối cảnh quốc tế và khu vực, định hướng, chiến lược phát triển của quốc gia, vùng Tây Nguyên, vùng tỉnh Gia Lai có tác động đến sự phát triển của TP Pleiku.  

Định hướng phát triển các trục không gian, hành lang phát triển đô thị của TP Pleiku; đề xuất giải pháp tái phát triển, chỉnh trang, bổ sung hạ tầng xã hội, kỹ thuật, không gian mở, không gian công cộng cho đô thị hiện hữu; đề xuất ý tưởng, các mục tiêu, định hướng phát triển và mở rộng đô thị. Vị trí, vai trò các khu vực đô thị trong mối liên hệ tổng thể TP Pleiku…

Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội - môi trường - lịch sử văn hóa thông qua các chỉ số, cơ cấu kinh tế, đặc điểm dân cư, lao động, định cư, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

UBND tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành liên quan tổ chức lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Pleiku đến năm 2045 theo quy định pháp luật.

TP Pleiku được Chính phủ công nhận là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh Gia Lai tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 22/01/2020.

Hiện nay, dân số của TP Pleiku khoảng 504.984 người, với 28 dân tộc anh em cư trú tại 22 xã, phường, trong đó có 37 làng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Cơ cấu kinh tế của TP Pleiku phát triển mạnh về dịch vụ; công nghiệp - xây dựng; nông, lâm, ngư nghiệp (khoảng 4,55%).  

Cách đây 14 năm, TP Pleiku được công nhận là đô thị loại II vào ngày 25/02/2009.

Ý kiến của bạn