Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành 17 Kết luận thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2023

07:00 16/07/2023
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành 17 Kết luận thanh tra và kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền hơn 5,1 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ đã triển khai thực hiện 6 Đoàn thanh tra theo kế hoạch, trong đó thanh tra công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng tại 2 tỉnh Bắc Giang và Bình Phước.

Thanh tra chuyên đề về hoạt động kinh doanh bất động sản, thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Long và thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án 4 - Cục Đường bộ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng tổ chức  2 Đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất tại Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP và Trường Cao đẳng nghề LILAMA2.

Đồng thời, Thanh tra Bộ cũng ban hành 17 Kết luận thanh tra và kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền hơn 5,1 tỷ đồng. Cụ thể, yêu cầu lập, thẩm định, phê duyệt dự toán số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; yêu cầu điều chỉnh giá hợp đồng và liên quan đến công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư tại một số dự án số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ đã ban hành 6 văn bản đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra. Các đơn vị đã thực hiện khắc phục theo kết luận thanh tra, trong đó thu hồi, nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ số tiền hơn 179 triệu đồng.

Cùng đó, khắc phục xử lý đối với kinh phí bảo trì và chuyển trả kinh phí bảo trì theo quy định số tiền 21,7 tỷ đồng; xử lý về hành chính đối với 25 tổ chức và 26 cá nhân; thực hiện 3/4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 400 triệu đồng.

 Thanh tra Bộ  Xây dựng đã ban hành 6 văn bản đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra. Trong đó, yêu cầu khắc phục xử lý đối với kinh phí bảo trì và chuyển trả kinh phí bảo trì theo quy định số tiền 21,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, các chủ đầu tư về các biện pháp khắc phục, xử lý, cụ thể, đối với các cơ quan quản lý Nhà nước: yêu cầu rà soát văn bản quản lý, điều chỉnh bổ sung nội dung để đảm bảo công tác công bố, công khai đồ án quy hoạch xây dựng đã phê duyệt, tổng mặt bằng, phương án kỹ thuật được chấp thuận.

Rà soát toàn bộ các đồ án đã đến kỳ rà soát theo quy định để xem xét, đánh giá quá trình thực hiện, kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn; chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc, nhất là đối với việc điều chỉnh chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc.

Chấn chỉnh công tác cấp giấy phép xây dựng, thực hiện đầy đủ việc kiểm tra xây dựng theo giấy phép quy định của Luật Xây dựng; kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm của chủ đầu tư xây dựng dự án, công trình trên địa bàn; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có vi phạm.

Đối với các chủ đầu tư, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện việc đăng tải đầy đủ thông tin về bất động sản khi đưa vào kinh doanh; khắc phục các vi phạm về quy hoạch chi tiết xây dựng và xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định; lập hồ sơ quyết toán số liệu kinh phí bảo trì và chuyển kinh phí bảo trì theo quy định; thực hiện phê duyệt lại dự toán, giảm trừ thanh, quyết toán theo Kết luận thanh tra.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Xây dựng đã triển khai các đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 đạt yêu cầu đề ra. Cụ thể, tổ chức các đoàn thanh tra đột xuất; tăng cường giám sát hoạt động đoàn thanh tra; kịp thời đôn đốc xử lý sau thanh tra và thực hiện tổng hợp bất cập của pháp luật qua thanh tra.

Bình luận