Xây dựng & Đời sống

Thanh tra Chính phủ bốc thăm xác minh tài sản 67 cán bộ thuộc 9 cơ quan, đơn vị

Thanh tra Chính phủ bốc thăm xác minh tài sản 67 cán bộ thuộc 9 cơ quan, đơn vị

H.Thảo H.Thảo - 10:00, 09/02/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThanh tra Chính phủ vừa tổ chức bốc thăm chọn 67 cán bộ của 9 cơ quan, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính phủ năm 2023.

Cụ thể, theo Kế hoạch số 266/KH- TTCP của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được xác minh năm 2023 gồm: Bộ Công thương, TTCP, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), Bộ Giao thông vận tải (GTVT); Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo đó, hình thức lựa chọn người được xác minh là lựa chọn ngẫu nhiên bằng bốc thăm theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ - CP. Cụ thể, thời điểm tiến hành xác minh là quý II, III và quý IV/2023.

Phiếu bốc thăm ghi chữ số. Mỗi số tương ứng với số thứ tự trong danh sách của từng cơ quan, đơn vị. TTCP thực hiện việc bốc thăm theo từng cơ quan, đơn vị. Thứ tự bốc thăm lần lượt từ cơ quan, đơn vị có số người ít nhất đến cơ quan, đơn vị có số người nhiều nhất.

Danh sách cán bộ, công chức xếp theo thứ tự ABC thuộc các cơ quan, đơn vị được xác minh thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập của TTCP.

Tại buổi bốc thăm ngày 08/02, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo TTCP, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Mặt trận Tổ quốc cùng đại diện các cơ quan, đơn vị được xác minh tài sản, thu nhập, TTCP đã tiến hành bốc thăm lựa chọn 67 người tại 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ - CP.

Trong số 67 người, Bộ TTTT có 04 người, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 03 người, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 03 người, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có 03 người, Bộ GDĐT có 16 người, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 11 người, TTCP có 03 người, Bộ Công thương có 17 người, Bộ GTVT có 07 người.

Được biết, đây là năm thứ hai TTCP cùng các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập triển khai việc xác minh tài sản, thu nhập theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

 

 

Ý kiến của bạn