Xây dựng & Đời sống

Thanh tra toàn diện, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý xây dựng chung cư minni

Thanh tra toàn diện, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý xây dựng chung cư minni

Huy Thảo Huy Thảo - 22:08, 25/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ trưởng Bộ Xây dựng giao Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra tại một số địa phương tập trung nhiều công trình nhà ở riêng lẻ, nhà cao tầng, cơ sở lưu trú và các loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở cho thuê trọ tại các khu công nghiệp có mật độ người ở cao.

Ngày 22/10/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 991/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Xây dựng, TT&TT; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý TTXD và PCCC đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Trong đó, giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng: “Tổ chức thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 12/2023”.

Thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/10/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Thanh tra Bộ chủ trì xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các địa phương thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra tại một số địa phương tập trung nhiều công trình nhà ở riêng lẻ, nhà cao tầng, cơ sở lưu trú và các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ tại các KCN có mật độ người ở cao, như: TP Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Ngày 24/10/2023, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tiến hành thành lập các đoàn thanh tra đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ tại TP Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Đối với các tỉnh, thành phố còn lại, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc tiến hành thanh tra theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra Bộ và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trong tháng 12/2023 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, ngày 24/10/2023, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tiến hành thành lập các đoàn thanh tra đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ tại TP Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Việc thanh tra toàn diện ngoài mục đích kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật (nếu có). Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng sẽ tiến hành rà soát soát, đánh giá các quy định pháp luật về xây dựng, quản lý loại hình nhà ở riêng lẻ, nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tế hiện nay.

Trước đó, ngày 29/9/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 1029/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác PCCC”.

Ý kiến của bạn