Thanh tra TP.HCM kiến nghị xử lý 20 công trình xây dựng có sai phạm

13:45 25/01/2024
Thanh tra TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND Quận 5 chỉ đạo, phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm 40 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xem xét xử lý 20 công trình có sai phạm được phát hiện qua kết luận.

Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch UBND Quận 5 trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn quận này.

Theo đó, giai đoạn từ năm 2015-2022, UBND quận 5 có quan tâm, ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý xây dựng... nhưng chưa chủ động, chưa sâu sát trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành các phòng, ban có liên quan của quận dẫn đến còn một số tồn tại, thiếu sót trong công tác.

Trong đó, đối với Đội Thanh tra địa bàn Quận 5, Thanh tra TP.HCM kết luận, công tác theo dõi quản lý sau cấp phép, tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa đảm bảo, chưa kiên quyết, các công trình đã bị xử phạt vi phạm hành chính xây dựng sai phép, không phép từ năm 2017, nhưng đến nay (thời điểm thanh tra – PV) vẫn chưa xử lý dứt điểm, trong đó có 40/84 quyết định chưa thực hiện xong.

Thanh tra kết luận, có trường hợp chưa thực hiện triệt để biện pháp khắc phục hậu quả mà tiếp tục xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng hoặc phát sinh thêm hành vi vi phạm mới nhưng chưa được phát hiện và xử lý. Cụ thể có 2 công trình chưa thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính; xử lý chưa dứt điểm 13 trường hợp.

UBND các phường có công trình vi phạm không kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính xây dựng không phép từ năm 2017.

Ngoài ra, Thanh tra còn kết luận có tình trạng bản vẽ xin phép xây dựng các công trình do cùng 1 cá nhân thiết kế nhưng được các công ty (6 công ty) khác nhau đóng dấu xác nhận. Việc này là có dấu hiệu cá nhân không thực tế, không làm việc tại các công ty, sử dụng chung chứng chỉ hoạt động của cá nhân để tham gia thiết kế.

Thanh tra TP.HCM kết luận, lãnh đạo UBND Quận 5 được phân công phụ trách thời kỳ có liên quan chịu trách nhiệm chính do thiếu sâu sát trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, công tác theo dõi quản lý sau cấp phép, ký giấy phép không đảm bảo theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa đảm bảo dẫn đến những tồn tại, hạn chế của các đơn vị, phòng, ban chuyên môn. Chủ tịch UBND Quận 5 qua các thời kỳ chịu trách nhiệm chung với vai trò người đứng đầu.

Chánh Thanh tra TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND Quận 5 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân có liên quan thuộc Quận 5; khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục về những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, công tác quản lý quy hoạch xây dựng được nêu trong kết luận thanh tra.

Đồng thời, giao Chủ tịch UBND Quận 5 chỉ đạo, phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm 40 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xem xét xử lý 20 công trình có sai phạm được phát hiện qua kết luận.

Ngoài ra, kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan và chấn chỉnh đối với những tồn tại, thiếu sót của Đội thanh tra địa bàn Quận 5.

Nguồn: sggp.org.vn

Bình luận