Quy hoạch - kiến trúc

Thanh tra về quy hoạch xây dựng tại Hà Nội và một số Bộ, ngành, địa phương

Thanh tra về quy hoạch xây dựng tại Hà Nội và một số Bộ, ngành, địa phương

Tuấn Đông Tuấn Đông - 11:00, 27/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThanh tra Chính phủ chỉ đạo thành lập các đoàn thanh tra trực tiếp việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại 3 bộ và 10 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ...

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành văn bản số 1613/HD-TTCP do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy ký, về việc hướng dẫn thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng gửi các địa phương trên cả nước.

Việc này được Thanh tra Chính phủ thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực. 

Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2022, nếu có nội dung liên quan trước và sau thời kỳ này thì đoàn thanh tra cũng kiểm tra để làm rõ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy. Ảnh: VOV.VN

Mục đích thanh tra nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập, khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý về quy hoạch và tực hiện quy hoạch xây dựng; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) để có biện pháp chấn chỉnh quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. 

Qua thanh tra, kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật về quy hoạch.  

Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thành lập các đoàn thanh tra để thanh tra trực tiếp việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, GTVT và các thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng và các tỉnh: Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Định, Long An và tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tập trung vào các vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch: Không có giải pháp mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội; không lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị; không lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu; phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và phê duyệt quy hoạch chưa phù hợp; quy hoạch không đảm bảo bãi đỗ xe theo quy định…

Trong việc thực hiện quy hoạch xây dựng, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các đoàn thanh tra tập trung các trọng tâm như: không công khai quy hoạch đã được phê duyệt; giấy phép xây dựng không phù hợp với quy hoạch chi tiết; chủ đầu tư không thực hiện theo giấy phép xây dựng, chậm nộp tiền sử dụng đất; điều chỉnh quy hoạch nhưng cơ quan nhà nước chậm tính tiền sử dụng đất; điều chỉnh quy hoạch nhưng cơ quan nhà nước chậm tính tiền sử dụng đất; xây dựng không theo giấy phép được cấp hoặc thiết kế được phê duyệt...

Về thời gian thực hiện, các Đoàn thanh tra triển khai thực hiện trong tháng 7/2023. Các Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra, tiến hành thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt và thực hiện xong trước ngày 15/12/2023. Dựa trên kết quả, Thanh tra Chính phủ tổng hợp kết quả thanh tra trên toàn quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3/2024.

Ý kiến của bạn