Quy hoạch - kiến trúc

Tháo gỡ các “điểm nghẽn“ để đẩy nhanh tiến độ dự án Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Tháo gỡ các “điểm nghẽn“ để đẩy nhanh tiến độ dự án Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Tuấn Đông Tuấn Đông - 13:35, 28/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTư vấn cần làm rõ hơn những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, trong đó có những thay đổi về nhu cầu, quy mô đào tạo, từ đó có phương án điều chỉnh cho phù hợp để đẩy nhanh tiến độ dự án Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Ngày 28/12, Bộ Xây dựng đã tổ chức thẩm định đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn làm Chủ tịch Hội đồng.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là 1 trong 2 dự án Đại học Quốc gia tại Việt Nam, trước đó đã được điều chỉnh quy hoạch 4 lần.   

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn cho biết, vị trí khu vực nghiên cứu thuộc địa phận thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Toàn cảnh Hội nghị thẩm định.

Đơn vị tư vấn cũng báo cáo về một số nội dung lớn của của lần điều chỉnh này, về phạm vi ranh giới lập quy hoạch khu tái định cư; phạm vi, quy mô điều chỉnh quy hoạch; mục tiêu lập đồ lập điều chỉnh quy hoạch; lựa chọn chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; phương án điều chỉnh cũng như tổ chức thực hiện sau quy hoạch.

Góp ý kiến vào đồ án, KTS Phạm Thị Nhâm, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia cho rằng, tư vấn đã cơ bản bám sát nhiệm vụ Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giải quyết được 3 nhiệm vụ chính là những vướng mắc về việc quy hoạch khu tái định cư; xác định được ranh giới dự án theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch về diện tích, mật độ, hệ số sử dụng đất; tính toán các khu hạ tầng kỹ thuật, đầu mối giao thông…

Tuy nhiên, KTS Phạm Thị Nhâm cũng lưu ý, tư vấn cần cô đọng hơn về mục tiêu quy hoạch. Hồ sơ mang tính thực tiễn hơn trong các hạng mục như kết nối giao thông khu Đại học với các khu vực xung quanh; xem xét lại tên đồ án cho chính xác; đặc biệt cần lưu ý bổ sung các chỉ tiêu kiến trúc xanh, không gian xanh… và tính việc dành không gian dự trữ cho cả Đại học và các trường thành viên.  

KTS Phạm Thị Nhâm, Phó Viện trưởng Viện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia góp ý kiến phản biện đồ án.

Chuyên gia, TS Trần Anh Tuấn thì cho rằng, quy hoạch lần này cần đánh giá kỹ so với quy hoạch cũ xem đã làm được gì, cần phải điều chỉnh những gì; làm rõ hơn mục tiêu hướng đến phục vụ sinh viên từ các địa phương chính nào, theo đó là các tuyến giao thông chính; phân định rõ phạm vi hạ tầng giao thông của cả khu Đại học và của từng trường; xây dựng mạng lưới giao thông công cộng trong phạm vi trường; liên kết giao thông các trường thành viên…; vấn đề cấp thoát nước, trạm cấp điện, thông tin liên lạc cũng cần được tính đến; cùng với đó là xác định vị trí từng khu vực đỗ xe, thu gom rác…

Một số ý kiến khác cũng được các thành viên Hội đồng góp ý, như việc xác định tên đồ án cho chính xác, nghiên cứu tác động của việc tăng quy mô đào tạo, xác định lộ trình đầu tư phù hợp, rà soát số liệu dự toán vốn đầu tư cho logic; đồng thời quan tâm đến tâm tư của người dân địa phương liên quan đến việc tái định cư; rà soát các quy hoạch liên quan và các văn bản chỉ đạo cấp trên để đảm bảo thống nhất, cũng như rà soát các khoa có kế hoạch nâng thành trường đại học để dự trù các điều kiện phát triển cho phù hợp.

Tại Hội nghị, Thường trực Hội đồng thẩm định đề nghị làm rõ hơn các nội dung về căn cứ pháp lý điều chỉnh quy hoạch; xem xét tính khả thi của các chỉ tiêu, các khu vực tăng quy mô đầu tư. Đối với việc tổ chức không gian kiến trúc, đề nghị tư vấn làm rõ vấn đề kết nối của Đại học Quốc gia với các khu vực xung quanh để tạo không gian mở, có vành đai hình thành không gian đặc thù của khu Đại học; bên cạnh đó cần xác định danh mục chương trình và dự án đầu tư, cơ cấu các nguồn vốn, ngân sách hay xã hội hoá, đặc biệt cần xác định rõ ranh giới phần diện tích chuyển giao thành đất tái định cư, cũng như thiết lập pháp lý đồng bộ cho hợp phần này.  

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị tư vấn làm rõ hơn các lí do điều chỉnh quy hoạch; xác định lại vai trò, tầm quan trọng của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong quy hoạch ngành.

Thứ trưởng cũng đề nghị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và tư vấn làm rõ hơn những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, trong đó có những thay đổi về nhu cầu, quy mô đào tạo; cùng với đó là những thay đổi về hình thức huy động vốn đầu tư, từ đó tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Thứ trưởng lưu ý một số vấn đề về đền bù tái định cư; xác định rõ diện tích đất đã giao, những hạng mục đã đầu tư; xác định quy chuẩn đào tạo, từ đó có phương án điều chỉnh cho phù hợp.

Đồng thời tiến hành rà soát để thống nhất các quy hoạch khác liên quan, tiếp cận thêm các vấn đề mới: xanh, thân thiện, tuân thủ các quy chuẩn; tính toán quỹ đất dự trữ cho tương lai.

Bên cạnh các nội dung về hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, kết nối hạ tầng cũng như công tác tổ chức thực hiện, Thứ trưởng lưu ý về vấn đề tái định cư, cần có giải pháp hợp lý để tránh vướng mắc về sau.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư cần chủ động trong việc thực hiện các dự án thành phần, không đề xuất điều chỉnh quy hoạch lần này, vẫn còn hiệu lực theo quy hoạch năm 2014.

Trên cơ sở các góp ý tại Hội nghị, Thứ trưởng đề nghị tư vấn sớm nghiên cứu, hoàn thiện đồ án để trình Chính phủ phê duyệt.

Ý kiến của bạn