Vật liệu

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng tại tỉnh Quảng Trị

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng tại tỉnh Quảng Trị

Xuân Lam Xuân Lam - 19:02, 14/03/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSở TN&MT tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn tỉnh đang có 3 mỏ đất và mỏ đá phù hợp làm vật liệu san lấp đã được cấp phép khai thác với tổng trữ lượng khoảng 2,95 triệu m3, hiện tại mới chỉ khai thác được khoảng 186.000 m3.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã cấp phép nạo vét lòng hồ và tận thu đất làm vật liệu san lấp tại 27 hồ thủy lợi trên địa bàn các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, với khối lượng ước tính khoảng 14,44 triệu m3 đất; tuy nhiên hiện tại mới chỉ nạo vét và tận thu được khoảng 900.000 m3. Dự kiến năm 2023, nguồn đất tận thu từ nạo vét lòng hồ có thể đáp ứng được khoảng 5 triệu m3 để làm vật liệu san lấp, trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Đối với các mỏ đất đấu giá năm 2022, đến nay đã có 12/16 mỏ đất làm vật liệu san lấp trúng đấu giá đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò. Sở TN&MT đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp trúng đấu giá khẩn trương lập và nộp hồ sơ cấp phép khai thác các mỏ đất; đồng thời đề xuất UBND tỉnh thu hồi quyết định trúng đấu giá đối với 4 tổ chức do không nộp hồ sơ đúng hạn. Dự kiến đến tháng 4 - 5/2023, tỉnh Quảng Trị sẽ cấp phép khai thác ít nhất từ 1 - 2 mỏ đất đấu giá, với trữ lượng khoảng 6,4 triệu m3.

Qua rà soát, tỉnh ước tính tổng nhu cầu sử dụng đất làm vật liệu san lấp năm 2023 trên địa bàn khoảng 4,2 triệu m3.

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở TN&MT tiếp tục tăng cường công tác quản lý vật liệu san lấp; rà soát quy trình thủ tục để đẩy nhanh tiến độ cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp sau khi trúng đấu giá; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thực hiện cơ chế cấp phép khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp đối với các dự án trọng điểm, dự án động lực của tỉnh.

Đồng thời rà soát, yêu cầu các doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ đất khẩn trương làm thủ tục cấp phép khai thác; hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; đề xuất UBND tỉnh thu hồi đối với những doanh nghiệp không nộp hồ sơ theo quy định; phối hợp kiểm tra chặt chẽ nhằm ngăn chặn kịp thời hoạt động khai thác đất trái phép làm vật liệu san lấp.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng liên quan cần xây dựng và ban hành giá đất làm vật liệu san lấp sát giá thị trường; tiến hành thanh tra, kiểm tra giá vật liệu san lấp tại các điểm mỏ, xử lý nghiêm những trường hợp không bán đúng giá niêm yết…

Ý kiến của bạn