Kinh tế xây dựng

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về một số dự án giao thông của tỉnh Bình Dương

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về một số dự án giao thông của tỉnh Bình Dương

An Thảo An Thảo - 06:49, 23/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý về nguyên tắc sự cần thiết đầu tư, nâng cấp một số đoạn tuyến, nút giao của đường Vành đai 3 - TP.HCM trên địa bàn tỉnh Bình Dương; giao UBND TP.HCM chủ trì rà soát vốn kết dư của dự án, đề xuất phương án xử lý.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản 175/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc.

Theo thông báo, về đầu tư, nâng cấp một số đoạn tuyến, nút giao của đường Vành đai 3 - TP.HCM trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gồm nút giao Tân Vạn, đoạn từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn, cầu Bình Gởi), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý về nguyên tắc sự cần thiết đầu tư, nâng cấp các công trình nêu trên như kiến nghị của tỉnh.

Phó Thủ tướng giao UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT, UBND tỉnh Bình Dương và các địa phương liên quan rà soát vốn kết dư của dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM, đề xuất phương án xử lý (bổ sung vào dự án đường Vành đai 3 TP.HCM hoặc triển khai bằng dự án riêng).

Bộ KH&ĐT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4, trong đó làm rõ về nguồn vốn, trình tự thủ tục, thẩm quyền.

Về đầu tư đoạn 15,3km đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu đi trùng đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 9103/VPCP-CN, đề xuất cụ thể phương án đầu tư.

Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM (cơ quan đầu mối dự án đường Vành đai 3 TP.HCM) và UBND tỉnh Bình Dương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5.

Về đầu tư đường Vành đai 4 - TP.HCM, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện theo thẩm quyền đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn bản số 1263/TTg-CN.

Trường hợp cần có cơ chế, chính sách đặc thù riêng hoặc áp dụng chung cho toàn bộ dự án đường Vành đai 4, UBND TP.HCM chủ trì, thống nhất với UBND tỉnh Bình Dương, Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT và các địa phương liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5 để chỉ đạo, trình cấp có thẩm quyền tương tự như dự án đường Vành đai 3.

Về mở rộng tuyến đường nối đường Vành đai 3 với sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), Phó Thủ tướng Chính phủ thống nhất về chủ trương sự cần thiết đầu tư tuyến đường này để tăng cường kết nối vùng. Tỉnh Bình Dương và Đồng Nai rà soát quy hoạch, thực hiện đầu tư theo thẩm quyền, đúng quy định.

Về quy hoạch, đầu tư ga liên vận quốc tế Sóng Thần, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao UBND tỉnh Bình Dương thống nhất với Bộ GTVT trong quá trình lập Quy hoạch đường sắt khu đầu mối TP.HCM, làm cơ sở cập nhật vào quy hoạch tỉnh.

Về việc tích hợp tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đến Ga An Bình vào quy hoạch phát triển công nghiệp đường sắt giúp kết nối vùng và bổ sung phương án bố trí vốn cho Bình Dương triển khai đầu tư, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu phương án tối ưu, trên nguyên tắc quy hoạch vị trí ga đường sắt phải thuận lợi, giảm tối đa chi phí, thời gian trung chuyển, bảo đảm lợi ích tổng thể.

Về quy mô quy hoạch đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa phận tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GTVT và UBND tỉnh Bình Dương thống nhất quy mô đầu tư dự án bảo đảm việc triển khai dự án thuận lợi, phù hợp quy hoạch được duyệt, đúng quy định.

Về sử dụng phần tăng thu ngân sách để đầu tư các công trình trọng điểm, UBND tỉnh Bình Dương xác định rõ và khẳng định phương án bố trí nguồn vốn cho cải cách tiền lương và các đối tượng chính sách xã hội; trường hợp tăng thu ngân sách còn dư, UBND tỉnh Bình Dương gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ý kiến của bạn