Thay đổi chủ đầu tư Dự án hạ tầng Khu công nghiệp số 3 - KKT Nghi Sơn

08:01 19/06/2024
Công ty TNHH Đầu tư khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3 Nghi Sơn sẽ là chủ đầu tư mới của Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3 - KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 525/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3 - KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, chủ đầu tư Dự án trước đây là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung, nay được điều chỉnh thành nhà đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3 Nghi Sơn.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện quản lý nhà nước về KCN theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan. 

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.  

UBND tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo dự án có đủ điều kiện tiếp tục triển khai theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý địa phương tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện Dự án tại các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện Dự án. 

Công ty TNHH Đầu tư khai thác hạ tầng KCN số 3 Nghi Sơn đảm bảo hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Dự án trong Quý IV/2025. Đảm bảo bố trí đủ vốn chủ sở hữu theo cam kết để thực hiện Dự án và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

KKT Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2006, bao gồm 12 xã phía Nam của huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).

Ngày 07/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, KKT Nghi Sơn được mở rộng từ 18,611,8ha lên 106.000ha, bao gồm toàn bộ huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn); 3 xã: Yên Mỹ, Công Bình, Công Chính (thuộc huyện Nông Cống) và 3 xã: Thanh Tân, Thanh Kỳ, Yên Lạc (thuộc huyện Như Thanh).

KKT Nghi Sơn là 1 trong 8 KKT ven biển trọng điểm của cả nước có vị trí địa lý chiến lược vô cùng quan trọng cả về phát triển kinh tế - xã hội lẫn quốc phòng - an ninh; có tiềm năng để trở thành đầu nối giao thông kết nối khu vực Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan và Tây Bắc Việt Nam.  

Bình luận