Thể lệ viết & gửi bài

Thể lệ viết và gửi bài cho Tạp chí Xây dựng

Thể lệ viết và gửi bài cho Tạp chí Xây dựng

TCXD TCXD - 11:56, 26/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng), chỉ số ISSN 2734-9888, thuộc Hội đồng Giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc, được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Tạp chí  Xây dựng trân trọng thông báo và hoan nghênh các cộng tác viên có nhu cầu công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ gửi bài đến Tòa soạn. Tạp chí Xây dựng sẽ biên tập, thẩm định để đăng vào số thích hợp nhất.

Thể lệ viết và gửi bài báo khoa học trên Tạp chí Xây dựng như sau:

1. Bài gửi đăng Tạp chí phải là công trình nghiên cứu của tác giả, chưa đăng và gửi đăng ở bất kỳ tạp chí khác.

2. Bài gửi đăng được đánh máy vi tính khổ A4 font chữ Myriad Pro (Unicode), cỡ chữ 9; lề trên 3cm và lề dưới 2cm, lề phải 1,8 và lề trái 1,3cm)

3. Các hình vẽ phải rõ ràng, chuẩn xác (font chữ thống nhất theo nội dung bài). Nếu bài có ảnh phải gửi kèm ảnh gốc độ phân dải 300dpi. Hình vẽ và ảnh phải chú thích đầy đủ.

4. Các công thức và thông số liên quan được chế bản bằng phần mềm Mathtype (Các công thức hoặc các thành phần công thức có trên các dòng văn bản được đánh bằng Symbol).

5. Tài liệu tham khảo phải xếp theo vần ABC, trích dẫn phải có đủ các thông tin theo trình tự sau: Họ tên tác giả (hoặc chủ biên), tên sách (tên bài báo/tạp chí, tên báo cáo khoa học), nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, trang trích dẫn.

6. Tác giả ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị, nơi làm việc, số điện thoại của tác giả (gửi Email: banbientaptcxd.bxd@gmail.com).

7. Tiêu đề bài báo: Ngôn ngữ bằng tiếng Việt + tiếng Anh,  độ dài, định dạng dưới 20 từ.

8. Tóm tắt bài báo: Ngôn ngữ bằng tiếng Việt + tiếng Anh; độ dài, định dạng khoảng 150 đến 300 từ, cung cấp những nội dung chính của bài viết.

9. Từ khóa: Ngôn ngữ bằng tiếng Việt + tiếng Anh; số lượng, định dạng khoảng 5 đến 10 từ khóa; sử dụng các danh từ, cụm từ ngắn gọn; cách nhau bằng dấu chấm phẩy.

10. Cấu trúc bài báo gồm các phần: dẫn nhập, nội dung khoa học và kết luận (viết thành mục riêng). Bài báo phải đưa ra được các kết quả nghiên cứu mới hoặc các ứng dụng mới hay phải nêu được hiện trạng, những hướng phát triển cơ bản của vấn đề được đề cập nghiên cứu. Minh chứng kết quả nghiên cứu phải cụ thể, rõ ràng, thuyết phục; minh chứng thông qua các kết quả phân tích, tính toán, mô phỏng, khảo sát; số liệu đo từ thí nghiệm, thực nghiệm;…

11. Dung lượng nội dung bài báo: bài giới thiệu tổng quan không quá 4.000 từ; công trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng không quá 5.000 từ.

12. Tạp chí không trả lại bản thảo đối với những bài chưa đủ điều kiện chấp nhận đăng.

13. Bài viết được chấp nhận đăng khi đủ điều kiện 02 bản thẩm định của các chuyên gia có học hàm, học vị cao hơn theo chuyên ngành của tác giả.

 

Thông tin chi tiết, liên hệ:

Tòa soạn: TẠP CHÍ XÂY DỰNG

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 0744

Email: banbientaptcxd.bxd@gmail.com

Website: http://tapchixaydung.vn

Ý kiến của bạn