Thị trường

Thêm 19 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới

Thêm 19 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới

Khải An Khải An - 07:00, 29/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong quý 1, cả nước có 19 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới với quy mô khoảng 9.774 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng 95% so với quý 4/2023.

Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng về nhà ở và thị trường BĐS cho biết, trong quý 1/2024 có 10 dự án nhà ở thương mại được hoàn thành với quy mô khoảng 4.706 căn, số lượng dự án bằng 34,4 % so với quý 4/2023 và bằng 71,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, miền Bắc có 3 dự án; miền Trung có 4 dự án; miền Nam có 3 dự án. Về dự án mới được cấp phép, quý 1, có 19 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới với quy mô khoảng 9.774 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng 95% so với quý 4/2023 và bằng 111% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, miền Bắc có 12 dự án, miền Trung có 7 dự án. 

Nguồn: Bộ Xây dựng.

Trong quý có 38 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với quy mô khoảng 5.527 căn, số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai bằng 80,8% với quý 4/2023.

Số liệu của Bộ Xây dựng cho biết, toàn quốc có 984 dự án nhà ở thương mại đang xây dựng với quy mô khoảng 421.000 căn. Trong đó, miền Bắc có 406 dự án với quy mô khoảng 236.000 căn; miền Trung có 360 dự án với quy mô khoảng khoảng 91.000 căn; miền Nam có 218 dự án với quy mô khoảng 93.458 căn.

Trong quý 1, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, quyết liệt đối với các Bộ, ngành, địa phương nhằm cụ thể hóa các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn chung cho doanh nghiệp và thị trường BĐS. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thị trường BĐS đã có phản ứng tích cực với những chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành.

Ý kiến của bạn