Thêm một cơ quan đầu tư NƠXH cho thuê

13:22 28/11/2023
Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 với nhiều điểm mới được bổ sung, trong đó quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được làm chủ quản dự án đầu tư xây dựng NƠXH cho thuê.

Theo đó, khoản 4 Điều 80 Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng NƠXH bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách NƠXH thuê.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 84 quy định, đối với dự án đầu tư xây dựng NƠXH được đầu tư bằng nguồn tài chính công đoàn thì việc xác định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH được thực hiện theo quy định áp dụng với dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Đồng thời, bổ sung vào khoản 1, Điều 85 quy định, đối với dự án đầu tư xây dựng NƠXH được đầu tư bằng nguồn tài chính công đoàn thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH được hưởng ưu đãi. Mặt khác, tại khoản 5, Điều 86 quy định, Tổng LĐLĐVN quyết định giá thuê NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn.

Liên quan đến công tác quản lý vận hành NƠXH, Điều 90 quy định, đối với NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn, Tổng LĐLĐVN quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở theo thẩm quyền. Trường hợp có từ 2 đơn vị trở lên đăng ký tham gia thì được chọn áp dụng quy định của pháp luật về đấu thầu để lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở.

Những căn hộ dự án Thiết chế công đoàn tại KCN Đồng Văn 2, tỉnh Hà Nam được đưa vào sử dụng. Ảnh minh họa: Internet.

Trước đó, trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, về quy định Tổng LĐLĐVN là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng NƠXH (khoản 4 Điều 80), nhiều ý kiến tán thành phương án 1 quy định, Tổng LĐLĐVN là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng NƠXH cho công nhân, người lao động thuê.  

UBTVQH tiếp thu ý kiến đa số đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định Tổng LĐLĐVN là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng NƠXH cho công nhân, người lao động thuê để bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển NƠXH.  

Phương án này đã có sự đồng thuận cao giữa UBTVQH, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN và đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, đồng thời đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, hiệu lực thi hành cao, tháo gỡ được các vướng mắc trong thực tiễn.

Với 423 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 85,63%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) vào sáng 27/11.  

Như vậy, khi Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, bên cạnh các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng NƠXH để bán, cho thuê mua, cho thuê; Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển NƠXH thông qua hình thức đầu tư vốn hoặc thực hiện đầu tư xây dựng NƠXH hoặc hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong nước để cùng thực hiện dự án đầu tư xây dựng NƠXH; Cá nhân xây dựng NƠXH để cho đối tượng quy định thuê... còn có thêm một cơ quan đầu tư NƠXH bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuê là Tổng LĐLĐVN.

 

Bình luận