Thị trường

Thí điểm cấp phép khai thác mỏ đất đắp cho cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thí điểm cấp phép khai thác mỏ đất đắp cho cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Yên Ninh Yên Ninh - 06:00, 02/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCác mỏ đã hết hạn khai thác nhưng còn trữ lượng vẫn được phép tiếp tục khai thác để cung cấp cho Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo trữ lượng ghi trong giấy phép đã cấp.

Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 47/NQ-CP ngày 1/4/2023 thí điểm về tháo gỡ khó khăn cấp phép khai thác các mỏ đất đắp phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Ngày 7/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2023, trong có đối với 06 mỏ đất đắp đã được cấp cho các nhà thầu thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hết hạn giấy phép, không đủ điều kiện gia hạn, Chính phủ đã đồng ý cho phép UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản đất đắp cho nhà thầu đã khai thác trước đó trên cơ sở trữ lượng khoáng sản còn lại và hồ sơ, tài liệu hiện có (không phải lập lại dự án đầu tư, không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường).

Yêu cầu nhà thầu điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư khai thác khoáng sản cho phù hợp với thời gian cấp lại giấy phép.

Tuy nhiên, theo ý kiến của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 812/UBND-KT ngày 15/3/2023, việc cấp lại các giấy phép nêu trên vẫn có những khó khăn, vướng mắc, không thể kịp tiến độ như yêu cầu.

Để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc cung cấp đất đắp cho các gói thầu tại Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Chính phủ thống nhất quyết nghị đối với các mỏ được cấp cho Dự án theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 (sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021) của Chính phủ về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án cao tốc Bắc - Nam (đã khởi công và sắp khởi công) đã hết hạn khai thác nhưng còn trữ lượng, UBND tỉnh Bình Thuận căn cứ chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết nêu trên để quyết định cho phép các nhà thầu tiếp tục khai thác ngay các mỏ vật liệu cung cấp cho Dự án theo trữ lượng ghi trong giấy phép đã cấp.

Công suất khai thác và địa chỉ sử dụng khoáng sản thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 và Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ.

Sau khi kết thúc khai thác, yêu cầu các nhà thầu thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường, bàn giao đất cho địa phương quản lý theo quy định.

Chính phủ giao Bộ TN&MT nghiên cứu bổ sung Luật Khoáng sản để đáp ứng các vấn đề thực tiễn đang phát sinh trong thời gian tới.

Nghị quyết số 47/NQ-CP thay thế nội dung điểm 25 mục I Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 7/3/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2023.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, mặt đường rộng 32m với 6 làn, có tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng.

Tuy nhiên, trong hơn 3 tháng qua, Dự án bị gián đoạn do thiếu hơn 900.000m3 đất đắp nền, nguyên nhân do giấy phép khai thác các mỏ đất phục vụ dự án hết hạn. Theo quy định của Luật Khoáng sản, các nhà thầu không được phép triển khai tiếp.

Ý kiến của bạn