Thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP.HCM

06:30 08/07/2024
Thường trực Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP.HCM, trình Chính phủ trước ngày 08/7/2024.
Thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP.HCM
Trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: internet

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 302/TB-VPCP thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về dự thảo Nghị định thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP.HCM.

Theo đó, Thường trực Chính phủ cho rằng, việc xây dựng, ban hành Nghị định về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP.HCM để ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thẩm quyền nhằm điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp giải quyết những bất cập phát sinh trong thực tiễn quản lý, phát triển Thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Dự thảo Nghị định đã được đa số Thành viên Chính phủ đồng ý thông qua. Về nguyên tắc, dự thảo Nghị định đã bảo đảm đủ điều kiện ký ban hành. Thường trực Chính phủ đồng ý thông qua 04 nội dung còn ý kiến khác nhau theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ; trong đó, lưu ý:

Đối với nội dung thí điểm phân cấp cho chính quyền Thành phố ban hành các Danh mục ngành, nghề ưu đãi trong lĩnh vực đầu tư, Thường trực Chính phủ lưu ý nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng giao UBND Thành phố tham khảo ý kiến của Bộ KH&ĐT trước khi trình HĐND quyết định Danh mục ngành, nghề ưu đãi trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Đối với nội dung thí điểm phân cấp chi đào tạo, bồi dưỡng, công tác phí, hội nghị, tiếp khách và nội dung thí điểm phân cấp tổ chức đấu giá cho thuê đối với mặt bằng sản xuất kinh doanh, cơ sở nhà đất thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công, Thành phố cần nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng giao UBND Thành phố tham khảo ý kiến của Bộ Tài chính trước khi trình HĐND Thành phố quyết định.

Đồng thời bổ sung quy định về việc bãi bỏ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP.HCM; về trường hợp có quy định khác với quy định tại Nghị định thì thực hiện theo Nghị định này.

Thường trực Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trước ngày 08/7/2024.

Từ ngày 01/8/2023, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM chính thức có hiệu lực thi hành với 44 cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội.

Nghị quyết này tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng và có ý nghĩa chiến lược, bao gồm: Quản lý đầu tư; Tài chính và ngân sách nhà nước; Quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường; Ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược; Quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; Tổ chức bộ máy của chính quyền Thành phố và TP Thủ Đức.

Nghị quyết dựa trên 3 nguyên tắc chính là “khơi thông tối đa các nguồn lực”, “phân cấp phân quyền tối đa” và “cho phép thực hiện một số chức năng nhiệm vụ với quy trình, thủ tục rút gọn, ngoài hệ thống pháp luật chung”.

Bình luận