Nông thôn

Thị trấn An Châu sẽ là trung tâm kinh tế của tiểu vùng phía Đông tỉnh Bắc Giang

Thị trấn An Châu sẽ là trung tâm kinh tế của tiểu vùng phía Đông tỉnh Bắc Giang

Tuấn Đông Tuấn Đông - 13:34, 27/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThị trấn An Châu, huyện Sơn Động được định hướng là khu vực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ - văn minh, năng động, có vai trò là trung tâm kinh tế của tiểu vùng phía Đông tỉnh Bắc Giang và khu vực lân cận.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Châu, huyện Sơn Động đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000).

Một góc trung tâm thị trấn An Châu (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) . Ảnh: Xuân Thoả

Theo đó, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ diện tích của thị trấn An Châu, huyện Sơn Động. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn phía Bắc giáp xã Giáo Liêm, xã Vĩnh An; phía Nam giáp xã Long Sơn; phía Đông giáp xã Vĩnh An, An Lạc; phía Tây giáp xã Yên Định, xã An Bá.

Cụ thể, quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 2.022,27ha. Quy mô dân số đến năm 2035 khoảng 18.000 người. Khu vực quy hoạch có tính chất là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của huyện Sơn Động, là khu vực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ - văn minh, năng động có vai trò là trung tâm kinh tế của tiểu vùng phía Đông tỉnh Bắc Giang và khu vực lân cận.

Đồ án quy hoạch phải bảo đảm nguyên tắc tuân thủ các nội dung liên quan đến thị trấn An Châu trong Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời có sự kế thừa, khớp nối các dự án, quy hoạch đã được UBND tỉnh, UBND huyện phê duyệt, các dự án dự kiến phát triển mới về kinh tế - xã hội của huyện và quy hoạch chung toàn khu vực giai đoạn đến năm 2035. Xem xét mối liên kết phát triển kinh tế - xã hội của khu vực lập quy hoạch với vùng phụ cận. Xem xét mối liên kết hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực thị trấn với khu vực phụ cận trong tương lai.

Ý kiến của bạn