Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu trầm lắng trong tháng 11

07:08 25/11/2023
Tháng 11, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành tăng 9 lần so cùng kỳ và giảm 32% so với tháng Mười. Đáng chú ý, lãi suất bình quân gia quyền của nhóm ngành ngân hàng có xu hướng nhích lên.

Theo báo cáo ghi nhận từ Công ty Chứng khoán MBS, tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công trong tháng 11 (tính đến ngày 22/11) ước đạt trên 20 nghìn tỷ đồng. Đa phần các đợt phát hành đến từ nhóm tài chính, ngân hàng (chiếm hơn 48%) và lợi suất vào khoảng 6,4%-8%.

Cụ thể, Ngân hàng Công thương Việt Nam là tổ chức phát hành giá trị lớn nhất trong tháng với 3.542 tỷ đồng, trong đó 3.092 tỷ đồng trái phiếu có lãi suất 6,45%-6,55% và lô 450 tỷ đồng lãi suất 7,1% với thời hạn 8-10 năm.

Lãi suất cao nhất trong tháng là 14% ghi nhận từ đợt chào bán 1.495 tỷ đồng của Công ty Dịch vụ và Tư vấn xây dựng Anh Quân. Đáng chú ý, lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm Ngân hàng có xu hướng nhích lên trong tháng 11 sau nhiều tháng đi ngang. Đánh giá từ MBS, dấu hiệu này cho thấy khả năng lãi suất huy động của ngân hàng khó giảm thêm nữa.

Như vậy, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành lũy kế 11 tháng đạt 233 nghìn tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ và lãi suất bình quân đạt 8,5%, cao hơn so với mức trung bình 7,9% của năm 2022.

Thống kê từ MBS chỉ ra từ đầu năm đến nay, ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với khoảng 109,6 nghìn tỷ, chiếm tỷ trọng 47% so với tổng giá trị toàn thị trường. Trong đó, lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu Ngân hàng là 6.8%/năm với kỳ hạn bình quân 4,5 năm. Các ngân hàng phát hành giá trị lớn, bao gồm Ngân hàng Á Châu (18,9 nghìn tỷ đồng), Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (15,5 nghìn tỷ đồng), Ngân hàng Công thương Việt Nam (12,9 nghìn tỷ đồng).

Đứng sau là nhóm ngành Bất động sản với tổng giá trị phát hành đạt 73,1 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31%, lãi suất bình quân gia quyền bình quân 9,7%/năm và kỳ hạn bình quân là 3,6 năm. Trong đó, Công ty Capitaland Tower (12,2 nghìn tỷ đồng), Công ty Đầu tư và Phát triển Đô Thị Hưng Yên (7,2 nghìn tỷ đồng), Công ty Vinhomes (5 nghìn tỷ đồng).

Trên thị trường, hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp có phần chững lại trong các tháng gần đây. Riêng tháng 11, giá trị trái phiếu mua lại trước hạn ước tính trên 2 nghìn tỷ đồng, giảm 82% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, khoảng 197.660 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn. Trong đó, nhóm ngành ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng 47% tổng giá trị, nhóm ngành bất động sản và xây dựng lần lượt chiếm tỷ trọng 15% và 14%.

Tính đến ngày 21/11, cả nước có khoảng 100 doanh nghiệp thông báo về việc chậm/hoãn thanh toán gốc, lãi trái phiếu. MBS uớc tính tổng giá trị trái phiếu chậm các nghĩa vụ thanh toán vào khoảng 192 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 19% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường, trong đó nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 70% giá trị chậm trả.

Nguồn: Vietnam+

Bình luận