Thị trường

Thị trường vật liệu xây dựng tại Ninh Thuận khởi sắc nhờ cao tốc Bắc - Nam

Thị trường vật liệu xây dựng tại Ninh Thuận khởi sắc nhờ cao tốc Bắc - Nam

Thanh Nga Thanh Nga - 14:08, 20/01/2023

Hầu hết các sản phẩm VLXD trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đều vượt Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2030, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nhu cầu của dự án cao tốc Bắc - Nam, chất lượng một số sản phẩm VLXD đã khẳng định được vị thế.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, tình hình triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cơ bản đúng lộ trình theo Kế hoạch phát triển VLXD trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 tại Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/12/2022.  

Trong đó, hầu hết sản phẩm VLXD vượt kế hoạch được duyệt: Vật liệu xây không nung, định hướng đến năm 2025 là 150 triệu viên/năm công suất thiết kế đã đạt 292,5 triệu viên/năm, tiêu thụ 277 triệu viên/năm, tăng 95%.

Vật liệu xây nung, định hướng đến năm 2025 là 145 triệu viên/năm, công suất thiết kế đã đạt 280 triệu viên/năm, tiêu thụ 279 triệu viên/năm, tăng 93,1%.

Đá xây dựng, định hướng đến năm 2025 là 6,3 triệu m3/năm, công suất thiết kế đã đạt 11,5 triệu m3/năm, tiêu thụ là 7,2 triệu m³/năm, tăng 82,3%.

Đá ốp lát, định hướng đến năm 2025 là 720 ngàn m2/năm, công suất thiết kế đã đạt 1.017 ngàn m2/năm, tiêu thụ là 32 ngàn m2/năm, tăng 41,3%.

Chỉ có một số ít sản phẩm VLXD khác đạt mức tăng trưởng thấp hơn: Xi măng định hướng đến năm 2025 là 1,1 triệu tấn/năm, hiện công suất thiết kế đạt 1,05 triệu tấn/năm, tiêu thụ 1,04 triệu tấn/năm đạt 95,5%.

Gạch ốp lát, định hướng Kế hoạch phát triển sản xuất đến năm 2025 là 50 ngàn m²/năm, tuy nhiên công suất thiết kế hiện mới đạt 20 nghìn m²/năm và tiêu thụ 74 nghìn m²/năm, đạt 40% so với Kế hoạch được duyệt.

Cát xây dựng, định hướng đến năm 2025 là 1,1 triệu m3/năm, công suất khai thác mới chỉ đạt được 0,245 triệu m3/năm, năng suất tiêu thụ là 0,17 triệu m3/năm, chỉ đạt 22,2%.

Riêng đối với sứ vệ sinh, kính xây dựng, vôi công nghiệp và tấm lợp Fibrô xi măng chưa có DN quan tâm đầu tư.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, nguyên nhân công suất, sản lượng thiết kế và tiêu thụ thực tế một số sản phẩm VLXD có sự biến động tăng so với Kế hoạch phát triển VLXD được phê duyệt là do các DN khai thác và chế biến khoáng sản làm VLXD thông thường chuẩn bị nguồn vật liệu cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh và các dự án trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới.

Mặt khác, trong năm vừa qua một số DN sản xuất, chế tạo VLXD và đá ốp lát đã khẳng định được vị thế, chất lượng nên được các chủ đầu tư, nhà phân phối ngoài tỉnh đặt hàng với số lượng rất lớn.

Ngoài ra, về cát xây dựng, hiện tượng lưu các sông chính trên địa bàn tỉnh đã triển khai đầu tư các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, chặn phần lớn lượng cát vàng từ đầu nguồn do vậy nguồn cát tự nhiên không kịp tái tạo dẫn đến có sự biến động giảm so với Kế hoạch phát triển VLXD được phê duyệt.

Nhằm đáp ứng nhu cầu về cát xây dựng trong giai đoạn tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh loại hình sản xuất cát nhân tạo. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 về định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo trong chế tạo các sản phẩm xây dựng trên địa bàn tỉnh làm cơ sở pháp lý để các cơ quan và đơn vị liên quan triển khai áp dụng.

Ý kiến của bạn