Thiết lập hành lang pháp lý tăng cường kỷ cương trong công tác quy hoạch, kiến trúc

10:20 09/04/2024
Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng nói chung, lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc nói riêng; thiết lập hành lang pháp lý đủ sức tăng cường kỷ cương trong công tác quy hoạch, kiến trúc và quản lý phát triển đô thị, nông thôn.

Ngày 08/4, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, một số vấn đề trọng tâm đã được Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, xử lý như khẩn trương ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được chú trọng…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024 của Bộ Xây dựng. Ảnh: Huy Thảo

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc thông qua việc thực hiện công tác thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch đảm bảo chất lượng; tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng nông thôn mới tại 03 tỉnh: Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau; tiếp tục tham gia lập, thẩm định và cho ý kiến đối với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017...

Đối với công tác quản lý phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đã khẩn trương đôn đốc tư vấn cập nhật tiếp thu 20/21 ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định vào dự thảo Báo cáo thẩm định Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, thành lập Tổ công tác của Bộ Xây dựng tham gia thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tại Quyết định số 158/QĐ-BXD ngày 08/3/2024; rà soát, đánh giá tiêu chí và tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với các khu vực dự kiến thành lập phường tại các địa phương.

Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành đề án phân loại đô thị (theo Quyết định số 160/QĐ-BXD ngày 11/3/2024) thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, thường trực đại diện quốc gia tại Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN; tiếp tục triển khai Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030.

Đối với công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị; nghiên cứu thành lập Cổng thông tin giám sát trực tuyến về chỉ số cấp nước và chất lượng nước sạch của Hệ thống cấp nước và điều chỉnh Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2035; yêu cầu các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tập trung chỉ đạo ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại địa bàn theo Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 08/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, bất cập trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị như công tác quản lý phát triển đô thị còn tồn tại nhiều bất cập; chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại một số địa phương chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu...

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, quý II và các tháng cuối năm Bộ Xây dựng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như tiếp tục hoàn thiện các văn bản QPPL và đề án theo Chương trình đã đề ra, bảo đảm chất lượng, tiến độ, trọng điểm: Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV đối với dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; tiếp tục nghiên cứu, soạn thảo Luật Quản lý và phát triển đô thị; Luật Cấp, thoát nước theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thiết lập hành lang pháp lý đủ sức tăng cường kỷ cương trong công tác quy hoạch, kiến trúc và quản lý phát triển đô thị, nông thôn.

Cho ý kiến chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, ngoài việc tích cực thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị cần quan tâm, tập trung thực hiện công tác xây dựng pháp luật, trong đó có việc hoàn thiện các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS... đảm bảo chất lượng tiến độ, đồng bộ với các quy định pháp luật khác.

Đồng thời, tập trung phát triển NƠXH, thúc đẩy thực hiện đạt mục tiêu 130 nghìn căn NƠXH trong năm 2024.

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Bộ cần chủ động triển khai các nhiệm vụ về đầu tư công; rà soát kiện toàn, tổ chức bộ máy nhân sự của các đơn vị, đảm bảo việc giải quyết tiến độ, yêu cầu nhiệm vụ được giao; tập trung vào công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền; phát triển BIM; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ...

Bình luận