thỏa thuận xanh

  • Bộ công nghệ liên quan đến thỏa thuận xanh

    Bộ công nghệ liên quan đến thỏa thuận xanh

    Trong thời đại các cuộc thảo luận rất căng thẳng về biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu, ô nhiễm không khí, nước và đất, EU vẫn vững vàng với tư cách là người dẫn đầu và hướng tới mục tiêu rất tham vọng là (châu Âu) trở thành một lục địa trung hòa về khí hậu vào năm 2050.