Thông báo

Kỹ năng xác định đường và lối thoát nạn an toàn khi có cháy xảy ra

Gần đây, trên cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản mà nguyên nhân chủ yếu có thể do nạn nhân trong đám cháy thiếu kỹ năng để thoát nạn khi có cháy xảy ra. Vậy người dân cần làm thế nào để xác định đường và lối thoát nạn an toàn khi có cháy?