Chỉ đạo điều hành

Thống nhất hệ thống pháp luật để thúc đẩy phát triển dự án nhà ở

Thống nhất hệ thống pháp luật để thúc đẩy phát triển dự án nhà ở

Thanh Nga Thanh Nga - 15:49, 24/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng đã đề xuất quá trình đầu tư xây dựng dự án nhà ở phải đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển dự án xây dựng nhà ở.

Bộ Xây dựng nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ghi ngày 03/11/2022 do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến với nội dung đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết khi nào Bộ Xây dựng có Thông tư liên tịch hoặc phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để thống nhất các trình tự, thủ tục và cách hiểu trong giải quyết các dự án tồn đọng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các dự án tồn đọng trên địa bàn TP.HCM.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không còn hình thức văn bản Thông tư liên tịch giữa các bộ, ngành như ý kiến đề xuất của đại biểu.

Tuy nhiên, theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (tháng 5 năm 2023).

Trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng đã đề xuất quy định về quá trình đầu tư xây dựng dự án nhà ở, trong đó xác định rõ việc thực hiện dự án nhà ở phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan như: thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở; việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; việc giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai; việc lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng... để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển dự án xây dựng nhà ở.

Ý kiến của bạn